Hany bir maslahatlasalyn

Hany bir maslahatlasalyn +6

@StUdEnT | 05.01.2019 ý.
Salam gadyrdan agzalar!
Gowmy yagdaylarynyz menin aytjak bolyan zadym su saytda turkmen kop hemmamiz agzybirlesip ertir.com' saytymyzy vostanowit edip bolmayamyka yada tazeden acyp zat edip 
bu blog 225 gezek okaldy

Teswirler

@Garadaşly 5 aý öň
ertir çomy açyp bolmaýa. agajanyň işi bar. ashgabat aziýadaň saýtyny ýötedýä. osoňam ol saýt ýapylla. sebäbem.köpmsyýasat we din gürleşilli. garaz nämä gerek şol imdi ertir bara bu saýtam erbet dälä bir kemi android appi çyksa bolly
@Garadaşly 5 aý öň
bu saýtyň.ýenede bir kemçiligi + az goýýalar. aslynda şonam.köpeltmeli.näme bolaada goýaýmaly +jagazy
@Redmi 5 aý öň
reloadmy namemi, garaz garasdyryan yerlerini ayyrmaly, bloklara pikirlere ansatlyk bn girip cykyp bolyan etmeli
@Garadaşly 5 aý öň
edil özi .şol tegelek zat aýlanyp garaldyryp doýurýa
@StUdEnT 5 aý öň
Dogry bunam osdurmeli dini zatlar azyrak goyup
@Yomudson 5 aý öň
Nämeçe ýazyşýaňyzaý :D
@jüjejik 5 aý öň
haha
Älemjahan