Hany bir maslahatlasalyn

Hany bir maslahatlasalyn +6

@StUdEnT | 05.01.2019 ý.
Salam gadyrdan agzalar!
Gowmy yagdaylarynyz menin aytjak bolyan zadym su saytda turkmen kop hemmamiz agzybirlesip ertir.com' saytymyzy vostanowit edip bolmayamyka yada tazeden acyp zat edip 
bu blog 130 gezek okaldy

Teswirler

@Garadaşly 2 hepde öň
ertir çomy açyp bolmaýa. agajanyň işi bar. ashgabat aziýadaň saýtyny ýötedýä. osoňam ol saýt ýapylla. sebäbem.köpmsyýasat we din gürleşilli. garaz nämä gerek şol imdi ertir bara bu saýtam erbet dälä bir kemi android appi çyksa bolly
@Garadaşly 2 hepde öň
bu saýtyň.ýenede bir kemçiligi + az goýýalar. aslynda şonam.köpeltmeli.näme bolaada goýaýmaly +jagazy
@Redmi 2 hepde öň
reloadmy namemi, garaz garasdyryan yerlerini ayyrmaly, bloklara pikirlere ansatlyk bn girip cykyp bolyan etmeli
@Garadaşly 2 hepde öň
edil özi .şol tegelek zat aýlanyp garaldyryp doýurýa
@StUdEnT 2 hepde öň
Dogry bunam osdurmeli dini zatlar azyrak goyup
@Yomudson 2 hepde öň
Nämeçe ýazyşýaňyzaý :D
@jüjejik 2 hepde öň
haha
Älemjahan