Hytay we Uygurlar

Hytay we Uygurlar +1

myhman, 22.12.2019
Hytay dunya dowletleriniň kabul etmeyan şeklinde Uygurlary assimlizasiya edya, olary öz milllilikelrinden, milletinden uzaklaşdyrýa, 2017nji ýyldan bari guryan
lagerlerinde uygur erkekleri, aýallary, çagalary saklayar. 
16 sany lagerin barlygy çaklanýar, 1 - 3milyon adamlaryn saklanyany maglumaty bar.

Uygurlan yaşayan oblastyna, Gundogar Turkistana oz isleginize gora baryp bilmeyaniz, adamlar bn gepleship bilmeyaniz, eger siz bn gepleship size kabir maglumatlar berseler olary 
turma basarlar. Kamplarda kop adam bolany uçin yer yetman  adamlar arkan yatyp bilman gapdal yatyp bilyaler.

Aslynda Hytay bu lagerlerin barlygyny kabul etdi, yone bu lagelerler "syyasy bilim lagerleri" diyyar,
Gezip gormane baran jurnalistlere bolsa yorite onunden tayyarlanan lagerlere eltyarler.
Uygur gyzlaryny alyp Hytayyn çhunluklaryna akityaler,
arzan işçi edip ulanyalar, gyzlary maşgalalaryndan aýyryalar,
Bir tarapdan uygurlary alyp Hytaýyn içlerine akityaler, bir tarapdanam hytaýlary uygurlaryn arasyna ýerlesdiryaler,
Lagerlerde ayallaryn endamlarynda çilim sonduryaler.
Mesjidler ýykyldy, içgihane halyna getirildi,
Hytay erkeker bn uygur gyzlary zor bn toy edilya,
Lagerlere salynan erkeklerin oyde galan ayaly gyzynyn yanyna hytay erkekleri salynya,
mahremiyetler yok edilya, garshy çhykan bolsa-sa sen terorist diyilya,

**
ps; internetde yagdaya degişli barde yazylmadyk kan informasıyalar bar.

BU BLOG 3656 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@myhman 6 aý öň
tekst mana degishli dal, bu yazgyny turkçe wideonyn tekstinden kopyaladym, habarly bolalyn diyip
https://www.youtube.com/watch?v=bG1HouNxnfg