HZ Mevlana 2
HZ Mevlana 2

HZ Mevlana 2

Merjenjanym, 11.03.2020
Sunu sakin unutma evlat:Kiymet bilmek kaybedince arkasindan aglamak deyil yanindayken simsiki sarilmaktir sevdiklerine!
Uzulme tabuta yattigin gun son kez kuyunu kazacaklar...
Duamdaki gozyasim kadar edepliydi icime dusen askin 
olumsuz ask istiyorsan olumsuze asik ol....
BU BLOG 1875 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Tarcetti 3 hepde öň
indiki sanam gelyami bulan
@Panturkist 3 hepde öň
Türkmen dilinde ýazsaň gowy bolardy.
Türk dilinde-de haçan "deyil" däl-de "değil" diýip bileňde ýazaý :)
@Aýlara 3 hepde öň
Şuny asla unutma oglum! Gadyr bilmek ýitiren wagty yzyndan aglamak däl,ýanyňda wagty berk gujaklamakdyr söýenleriňe!
Gynanma,tabyda ýatan günüň iň soňky gezek guýyňy (türkmençede dogry gelmän biler ýöne şu bolmaly terjime edilse) gazarlar.
Dog:amdaky gözýaşym ýaly edeplidi içimdäki söýgiň!
Ölümsüz söýgi isleýän bolsaň ölümsüz birini söý...