Hz Mevlana

Hz Mevlana

Merjenjanym, 10.03.2020
Kalpde kemik yok ama en cok kirilan yer orasi.Ya kirdigin gonlu ALLAH seviyorsa? 
Bilemzsin...
Bilseydin odun kopardi.
Dokunamazdin....

BU BLOG 1232 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Aýlara 3 hepde öň
Ýürekde süňk ýok ýöne iň köp döwülýän ýer şol. Eger şol ynjydan göwnüňi Alla söýýän bolsa?
Bilip bilmersiň...
Bilseň gorkardyň
Degip bilmezdiň!