2019-njy ýylyñ - Iñ owadan Kosmik suratlar hakynda
2019-njy ýylyñ - Iñ owadan Kosmik suratlar hakynda

2019-njy ýylyñ - Iñ owadan Kosmik suratlar hakynda

MissMeri, 04.10.2019
Bu ýerde Kosmosa degişli iñ owadan suratlar alynyp goýulan. (Emma gynansakda hemmesi sygmady)
Ýañy-ýakynda, 2019-nji ýylyñ iñ ökde astronomik surat alynyşyñ  konkursy geçirildi. Eýsem hem ähli ýurduñ suratçylary synanşykda gowy alyp başaranlaryny bellemeli. Bu ajaýyp fotografik işler ussatlyk bilen ýerine ýetirlip ähli tamalardan üstün çykdy. Bu alynan suratlar örän üýtgeşik bolany üçin owadanlygyndan ýaña hakykat däl ýaly bolup görünýärler. Emma, bu hakykatdan real ýagdaýda alynan suratlar.
Siz nähili gördüñiz, göwnüñize ýaradymy?...
BU BLOG 616 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@kowum 7 aý öň
https://www.msn.com/tr-tr/haber/diger/b%C3%BCy%C3%BCleyici-sonsuzluk-2019-y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1n-en-iyi-30-astronomi-foto%C4%9Fraf%C4%B1/ar-AAHufum
@Pishijek 7 aý öň
daa. owadan tüweleme