Internetde pul ishlemel isleyanlar ucin

Internetde pul ishlemel isleyanlar ucin +3

Atabeg, 16.01.2020
Salam saydyn agzalary.Aranyzda internetde pul ishlasi gelyanler ya-da pul ishlemage gyzyklanyanlar bolsa gowja saydy maslahat berip bilerin.Ozum 2 gunde $170 ishledim.Eger kime gyzykly bolsa ginishleyin dushundirip bilerin imoda habarlashyp bilerisiniz. +375295854354
Hic hili stawka ya beyleki riskli saytlar dal.
BU BLOG 2268 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Observer 6 aý öň
lohotron
@Atabeg 6 aý öň
Sen yaly adamlara dushunmeyan nirden bilyan sen lohotrondygyny?Internetde pul ishlemek hakynda dushunjan yok bolsa lohotron bolyamy?
@123456 6 aý öň
ay aydyberdaray shutayda
@Atabeg 6 aý öň
Dos gyzyklanyan bolsa ginishleyin dushundirip bilerin
@Atabeg 6 aý öň
Lohotron diyyanler ucin skrin $70 cykardym galanyny yene tazelden proekta saldym https://prntscr.com/qo9pkp
@Alemjahan 6 aý öň
scrinshodyn hany
@Atabeg 6 aý öň
Ynha shu skrinshot bolya https://prntscr.com/qo9pkp
@Alemjahan 6 aý öň
:D sheylemi
@Observer 6 aý öň
Sen bloguňsa lohotronyň ysy 50 km uzaklykdan gelýärä.
@Observer 6 aý öň
Eger Iki günde 170$ gazanan bolsaň, näme üçn ýene başga birine ýene öwretjek bolýaň? Ýeke özüň gazananyň has amatly dämi saňa? Internet müň ýaly piramidalary müňläp gördi.
@Observer 6 aý öň
Seniň ýaly parazitlerdan ynanjaň, sada ýeňil gazanç gözleýän adamlaryň näçesi ýanyp gitdi. Gaýrat et, munyň ýaly haram zatlaryňy Türkmenleriň arasynda ýaýratma. Seniň ýaly parazitlerden başgada işleri ýetik adamlaň.
@Atabeg 6 aý öň
+375295854354 mana jan edyada imoda nameler yazyp tashladyn ozunden ozun
@Atabeg 6 aý öň
Jan edayda
@Casillas 6 aý öň
;)
@Casillas 6 aý öň
1 gunde 85 dollar bolyar. Ay bar shony 80 diyip alaly. 80*365=29200 mun dollar bolyaneken. Baaa men name ucin onbilmedimkam. Dos mana owredayda erkek bol. Blla onrak acaymala temany. 2020 den bari eyyam 16*80=1280 dollarym bolardy. Agam gaty gorme seni yazyp bermeli bolyan eger yanky gazanardym diyan pulumy gazanmagyma pasgel berenin ucin.
@Atabeg 6 aý öň
Men sen nam um bilmedigimi bilemok o soraga ozun jogap gozle.Ondanam men ishleyan saydym matrisa arkaly ishlenya (matrisa nameligini bilmeyan bolsan internetden okap bilersin) Pul alyshyn sen proekta cagyran adamlaryna nace calt cagyrsan shonchada calt pul gelya.Islesen sho $170 bir sagatda bir gundede ishlap bilersin.
@Garankylyk 6 aý öň
Menden name cykdayjy bolyar bashda goni shony ayday? SHona gora hereket etjek
@Atabeg 6 aý öň
Mesat satyn alyan ilki $45 bashda shol cykya bolany.Matrisa bu adam cagyryp ishlenya.Matrisa hakda internetden ginishleyin okap bilersin
@Atabeg 6 aý öň
Adamlar sizden yekeje hayysh mana beyle negatiw pikirler yazmak gerek dal.Sen moshennik zat diyyanler ucin shu wagta cenli hic kimi aldap sokup puluny alyp goremok.Kimin seryozny internetde pul ishlasi gelse imoda yazyp ya-da jan edip bilersiniz name soragynyz bolsa soran ginishleyin dushundireyin.Eger-de yonekeyje gyzyklanyan bolsanyzam dushundirip bilerin hokman ishlan diyemok.Mana yazyp oturandan dilde dushundirmek ansat.Internetde pul ishlasiniz gelyami?Bash ustune soran jan edin hic cekinman.Kopler nomerymy yazyp goyandan son dobawit edyalerde yazman ozum yazyp bashlanson yazyalar.Beyle etmek gerek dal cekinman soraberin
@Atabeg 6 aý öň
Ynha shol diyyan $45 programma hakda wideo https://youtu.be/_JdgJdCy0bA
@Atabeg 6 aý öň
Ynha bulam kompaniyanyn yagmy proektin prezentasiyasy https://youtu.be/MgI4puD2dZM
@Tokmak 6 aý öň
Başda goýmaly diýýän 45$ hasabyna işleýän saýt munyňyz. 100% ýalançylaryň saýty. Siziň özüňizem ýa düşünýänsiňiz ýa düşünýän dälsiňiz. Ýöne daşyrak durmagy maslahat bererdim.
@Tarcetti 6 aý öň
Bah bu goz bilen seretmandirin
@Casillas 6 aý öň
Yaashdygyn bildiryaray. Men ilki yazanlaryma oyun edip yazdym. Bu sistemada ishleyan nelegalny hasaplanya kop yurtlarda. Ansat gazanyp bolyan bolsa internet guycli yerlerde ishsiz gezip yorenler gaty kan. Senem ozince gowy bilyansireyandigin bildirip dur. Borlay dusundirjek bolup otyrmayn
@rosso 6 aý öň
mana dushundiray sen
@Atabeg 5 aý öň
Pul gazanmak dine internedin guyjune baglymy?
@Myrat08 5 aý öň
elbetde