iPhone we iPad-da balans, minut hem-de galan Mb görkezýäm application
iPhone we iPad-da balans, minut hem-de galan Mb görkezýäm application

iPhone we iPad-da balans, minut hem-de galan Mb görkezýäm application +8

@InSolemmenT | 30.11.2018 ý.
Salam,
Size iPhone hem-de iPad-da balans, minut hem-de galan Mb görkezýäm widget maslahat beresim gelýär.
Ilki bilen Apple Store-dan  м баланс application alyarys,
IMG_5963.jpg 97.48 KB

soň alan applicationymyza girýäris  we suratdaky görkezilişi ýaly + basýarys
IMG_5967.jpg 133.22 KB
+ basanymyzdan soň, ekrana suratda görkezilişi ýaly operatorlar çykýar, şol operatorlaryň içinden öz operatorymyzy saýlaýarys (Tmcell).
IMG_5968.jpg 122.16 KB

operatorymyzy saýlandan soň suratda görkezilişi ýaly telefon belgiňizi hem-de parolyňyzy ýazmaly

IMG_5969.jpg 163.44 KB

netijede widget-larda suratdaky ýaly siziň balansyňyz, galan minudyňyz we megabaýdyňyz görünýär.
IMG_5966.jpg 206.64 KB
applicationy linka basyp alyp bilersiňiz https://is.gd/mypIDb
ulanyň lezzet alyň;) 


bu blog 173 gezek okaldy

Teswirler

@123456 4 aý öň
bah.. android ucin yokmy shunyaly app?
@pmk 3 aý öň
Salam Türkmenistandan app storden tölegli oýunlary nädip alyp bolýarka?
Älemjahan