.....

..... +4

@Montyoskyo | 07.02.2019 ý.
...
bu blog 245 gezek okaldy

Teswirler

@Schastye 6 aý öň
Dogulýanlara görä ýogalýanlaram bardyr, beýle disbalansa Ýaradyjy ýol bermezmikä diýýän...
@Montyoskyo 6 aý öň
Hemme zady ýaradyjyñ ustune yuklemeli dal. Adamyñ oz elinde kopelip kopelmezlik. Eger robot kelleli adm dal bolsa )) uytgedip tasir edip bolyan zatlara uytgedp bolanok diyip kicilikden kabul eden bolsa.
@Nejis 6 aý öň
Hä? :D
@Yomudson 6 aý öň
Druk, duyn agsham shu teman barada internetde okadym
Sheyle diyyar: indiki yashlar chaga dogurmak meselesinde gorkuly, chekinjen bolup bashlapdyrlar, gyzlaram chaga dogurmak meselesinde chekinjen, 1 chagadan son kan doguraslary gelenokmysh, 1nji jahan urshundan son 2mlrdan 3mlrda yetmek 33 yyl, 3den 4 mlrda yetmek 16, 5mlrda yetmek 15 6mlrda yetmek 14 yyl toweregi alypdyr. Alymlar 2075e chenli 10mlrda yeter diyip chaklayar, hachanda 2100den son adamlaryn sany azalyp balans boljak yaly diyip chaklap otyrlar
@Montyoskyo 6 aý öň
Adamlaryñ energia sarp edijiligi oñkilerden yokarlandy. Tebigy resurslary has kop dagadyp bashladylar. 1800 nji ýyldaky adamlar bilen hazirki adamlary deñeşdirsek, hazirki dowurde 10 sany adam onki dowurdaki 100 adamdan kop zyyan yetiryar tenbigata
@Hypatia 6 aý öň
Adamlaryñ zatlara bolan islegi artdy

@Abdurrahman 6 aý öň
Shu temalany 5 manat berip yapdyryp bolmayarmy.sen Yaradanyn kanunlaryna garshy gelyan pikirler etyanmi namemi
@Montyoskyo 6 aý öň
Yaradanyñ kanunyny bilyañmi ? Yaradan shu tebigaty yaradan bolsa shonuñ kanunyna gora hereket etmek garshy gitmek bolyarmy ? Yaradanyñ kanunlary aksakgal yashoklaryñ gurruñ beryan rowaýatlarymy ?
@wonderfull 6 aý öň
Bah öýlenmek gezegi bize gelende "öýlenmäñ" diýip duraý bul :D

Sen öýlenmeseñ öýlenmede ýer şaryna kömek et, menä nesip bolsa öýlenjek ýöne :D

Onsoñam ýurdumyzda öñem adam az biz köpelmeli diýip alada etmeli azalmaly diýip däl. :)
@Montyoskyo 6 aý öň
Öýlenip maşgalaňy alyp çykyp kaçestwenny nesil öndürseň berekella oňa sözümiz ýok ) Basyber :D
@GülZyýada 6 aý öň
gowy isler bitirjek halka komek etjek diýmän diňe kopeljek diýiberiň...
Älemjahan