.....

..... +4

@Montyoskyo | 07.02.2019 ý.
...
bu blog 123 gezek okaldy

Teswirler

@Schastye 1 hepde öň
Dogulýanlara görä ýogalýanlaram bardyr, beýle disbalansa Ýaradyjy ýol bermezmikä diýýän...
@Montyoskyo 1 hepde öň
Hemme zady ýaradyjyñ ustune yuklemeli dal. Adamyñ oz elinde kopelip kopelmezlik. Eger robot kelleli adm dal bolsa )) uytgedip tasir edip bolyan zatlara uytgedp bolanok diyip kicilikden kabul eden bolsa.
@Nejis 1 hepde öň
Hä? :D
@Yomudson 1 hepde öň
Druk, duyn agsham shu teman barada internetde okadym
Sheyle diyyar: indiki yashlar chaga dogurmak meselesinde gorkuly, chekinjen bolup bashlapdyrlar, gyzlaram chaga dogurmak meselesinde chekinjen, 1 chagadan son kan doguraslary gelenokmysh, 1nji jahan urshundan son 2mlrdan 3mlrda yetmek 33 yyl, 3den 4 mlrda yetmek 16, 5mlrda yetmek 15 6mlrda yetmek 14 yyl toweregi alypdyr. Alymlar 2075e chenli 10mlrda yeter diyip chaklayar, hachanda 2100den son adamlaryn sany azalyp balans boljak yaly diyip chaklap otyrlar
@Montyoskyo 1 hepde öň
Adamlaryñ energia sarp edijiligi oñkilerden yokarlandy. Tebigy resurslary has kop dagadyp bashladylar. 1800 nji ýyldaky adamlar bilen hazirki adamlary deñeşdirsek, hazirki dowurde 10 sany adam onki dowurdaki 100 adamdan kop zyyan yetiryar tenbigata
@Hypatia 1 hepde öň
Adamlaryñ zatlara bolan islegi artdy

@Abdurrahman 1 hepde öň
Shu temalany 5 manat berip yapdyryp bolmayarmy.sen Yaradanyn kanunlaryna garshy gelyan pikirler etyanmi namemi
@Montyoskyo 1 hepde öň
Yaradanyñ kanunyny bilyañmi ? Yaradan shu tebigaty yaradan bolsa shonuñ kanunyna gora hereket etmek garshy gitmek bolyarmy ? Yaradanyñ kanunlary aksakgal yashoklaryñ gurruñ beryan rowaýatlarymy ?
@wonderfull 1 hepde öň
Bah öýlenmek gezegi bize gelende "öýlenmäñ" diýip duraý bul :D

Sen öýlenmeseñ öýlenmede ýer şaryna kömek et, menä nesip bolsa öýlenjek ýöne :D

Onsoñam ýurdumyzda öñem adam az biz köpelmeli diýip alada etmeli azalmaly diýip däl. :)
@Montyoskyo 1 hepde öň
Öýlenip maşgalaňy alyp çykyp kaçestwenny nesil öndürseň berekella oňa sözümiz ýok ) Basyber :D
@GülZyýada 1 hepde öň
gowy isler bitirjek halka komek etjek diýmän diňe kopeljek diýiberiň...
Älemjahan