Küşt boýunça dünýä kubogynyň eýesi
Küşt boýunça dünýä kubogynyň eýesi

Küşt boýunça dünýä kubogynyň eýesi +1

@MissMeri | 08.10.2019 ý.
Halkara küşt federassiýasy tarapyndan Russiýada geçirlen Dünýä kubogynyň final bäsleşiginde azerbaýjanly küştçi Teýmur Rejepow hytaýly küşçti Ding Liren bilen bäsleşdi. Bäsleşikde T. Rejepow ýeňiş gazandy. Ol küşt boýunça Dünýä kubogyna eýe bolan ilkinji azerbaýjanly küştçidir. Bäsleşigiň şertine laýyklykda, Teýmur Rejepow 110 müň, hytaýly bäsdeşi Ding Liren bolsa 80 müň dollarlyk baýragyň eýesi boldy.
bu blog 55 gezek okaldy

Teswirler

@Pishijek 1 hepde öň
Bize-de Hudaý ýetirsin ))))
@Montyoskyo 1 hepde öň
Dünýa kubogyny alana hotýaby bir limon tegeläýmeli eken.
@Jepax 1 hepde öň
Hany bir ors bardy, kasparov my name, ol indi gatnashanokmyka?
Älemjahan