OÝUN ÝASAMAK ÝARYŞYNA GATNAŞÝAN
OÝUN ÝASAMAK ÝARYŞYNA GATNAŞÝAN

OÝUN ÝASAMAK ÝARYŞYNA GATNAŞÝAN +4

@SLOTH | 23.11.2019 ý.
Hormatly ÄLEMÇILER..Ediil düýn irden GAMEJAM 2019 atly oýun düzmek ýaryşyna başlandy menem nesip bolsa KEEP SAFE SANTA atly mobile oýun bilen ýaryşa gatnaşýan ..meň üçin ýagşy dilegde boluň 1nji ýer almak maňada nesip etsin Allajan
bu blog 2382 gezek okaldy

Teswirler

@Yatirimci 2 hepde öň
Inshalla
@Alemjahan 1 hepde öň
ustunlukk!!
1nji bolsan yuwarsynda)
@Biolog 1 hepde öň
Aý sen çynyňy etseň alarsyň inşalla!
@SLOTH 1 hepde öň
Amin aydanynyz gelsin doganlar...oyuny tabshyrdym inni netijelere garashmaly Allajan nesip edip yer alaysam habarny aydaryn
@Biolog 1 hepde öň
Ýer alsaň,saýt bilenem birki emellleriňi paýlaşarsyňa
@SLOTH 1 hepde öň
hokman nesip bolsa
@Gürgençli 6 gün öň
Oýunyňam paýlaşgyn:) android üçin ýasaýaňmy oýuny?
@Gürgençli 6 gün öň
Oýunyňam paýlaşgyn:) android üçin ýasaýaňmy oýuny?
@SLOTH 6 gün öň
howwa android we html