Programmistlar we Hakerlar

Programmistlar we Hakerlar +4

ArslanR, 26.03.2020
Salam hormatly älemjahançylar! Programmist bilen hakeriň tapawudyny we hakerleriň görnüşlerini bilmek zyýan etmez diýen niýet bilen şu blogy goýdym. Blog göwnuňize ýarar diýip umyt edýän. 
Programmist - bu programma koduny yazmak arkaly durli 
gornusli meseleleri cozyan adam. Hunarmenlerin bu 
gornusi ussatlyk derejelerinin gin toparyna eye bolup
bilerler - yonekey, programmirlemanin esaslaryny bilyan 
bilermenlerden, islendik dilin koduny ussatlyk bilen 
dolandyryp bilyan jadygoye cenli.
Haker - bu programma upjunciligini dowmek, programmalarda,
operasiyon ulgamlarynda we kompyuterlerde gowsak yerleri
gozlemek bilen mesgullanyan hunarmen. Sonun ucin haker
yeterlik derejede kop dilleri bilyan, programmalaryn duzumini
we gurlusyny bilyan we kompyuter torlaryny gowy bilyan gowy
programmist bolmaly. Sonun yaly hakerlar maglumat howpsuz-
lygynyn gowy hunamenleridirler.
Seyle hem hakerlerin gornuslerine azajyk degip gecelin..


White hat - seyle-de etiki hakerler diylip atlandyrylyan bu hakerler
hunarmenler, kompaniyanyn isgarleri we bilimini kanun bilen caklendirip
ony jemgyyetin peydasyna ulanyan howesjenlerdir. Olar jemgyyetin
maglumatlaryny goramak ucin goresyarler.

Grey hat - bular hem yokarkylar yaly maglumat howupsyzlygynda
goresyan hunarmenler. Emma olar yokarkylardan tapawutlylykda
oz islerini kanundan dasary islendik yol bilen amala asyryarlar.

Black hat - Maglumat  howupsyzlygy ugrunda cunnur bilimli hujumciler,
emma olar ol bilimi maglumatlary ogurlamak we eglisik (komprometasiya)
etmek ucin ulanyarlar.
Blog göwnüňize ýaran bolsa like basyň.
Çeşme: instagram:@coding_tm (munada gosulyn)
BU BLOG 1991 GEZEK OKALDY.

Teswirler