Setirler

Setirler +2

Perishdejik, 07.11.2018
Hatda dostuñdan hem hakykaty eşitmek islemeýän adam ygtybarly däldir. 

Siseron
××××××××÷××××××××××Ozaly bilen taýýarlyk üstünligiñ açarydyr. 

Aleksandr Grehem


××××××××××××××××××××


Rehimdarlyk ahlagyñ özenidir.

Artur Şopengauer


××××××××××××××××××××××××


Siz dogry ýol tapmak üçin birgiden nädogry ýollardan geçmelisiñiz. 


Bob Parsons


×××××××××××××××××××××××××××


Hakykatyñ sesi gybata garşy çykýar. Lao-Szy


×××××××××××××××××××××××


Şuny ýatda saklañ: durmuşy bagtly etmek üçin köp zat gerek däl. 


Awreliý


××××××××××××××××××××××


Eger durmuş saña limon oklan bolsa ondan limonad ýasa. 


Nakyl


××××××××××××××××××××××××××


Şowly adam bolmaga dälde, gymmatly adam bolmaga çalşyñ


××××××××××××××××××××××××××


Sen ilki özüñi tanamalysyñ. Özüni tanaýan adam öz çäklerinden hem çykyp, öz hereketlerine we pikirlerine gözegçi ýaly seredip bilýär. 


Adam Smit


××××××××××××××××××××××××××


Durmuşa gülüp baksaň, olam saňa gülüp bakar. 

T. Fuller.


××××××××××××××××××××××××××


Eger sen ylma hyzmat edýän bolsañ, onda hiç haçan bu edýän işiñe ökünme. Sebäbi galan adamlar saña hyzmat ederler. 

Al-Faraby.....................................
BU BLOG 377 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Qwerty 1 ýyl öň
Kan halamadym
@Perishdejik 1 ýyl öň
@Qwerty dushunen dalsinda
@Garadaşly 1 ýyl öň
In sonkysy gowy ekeni
@Perishdejik 1 ýyl öň
hoa
@white 1 ýyl öň
Durmuş hakykady diyip programm bar turkmenlerin yasany, shona menzesh :)