Siz haysy programmirleme dili owrenmeli?
Siz haysy programmirleme dili owrenmeli?

Siz haysy programmirleme dili owrenmeli? +8

ArslanR, 02.07.2020
BU BLOG 4472 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@PikNIK 1 aý öň
Python in effektivnysy hem ansadymyka diyyan
@ArslanR 1 aý öň
ol seniň saýlan ugruňa bagly)
@tekegyzy 1 aý öň
Dogan bu zatlanna dushunejek yok barde, yutubun bilen boluber
@Perizada 1 aý öň
A belkem dusunip owreneris,dowam edin :)
@ArslanR 1 aý öň
Men yutubda hichili ishjenligim yok, ol akkaunt instagram akaunt
@ArslanR 1 aý öň
Men yutubda hichili ishjenligim yok, ol akkaunt instagram akaunt
@Tokmak 1 aý öň
Peýdaly shemajyk eken. Üstüne käbir saýlawlary goşsaň boljak.
@Garamaňlaý 1 aý öň
Bashlangych uchin haysy dili maslahat beryan dost.oyun howesim barda, őñ hichilli tejribe yok,
@agoyliq 1 aý öň
PHP owren!
@ArslanR 1 aý öň
dos, oýun döretjek bolsan ýokarky suratda badr gouja seretseň, ýöne men Dart programmirleme dilini öwrenmegi maslahat berýärin. Sebäbi, onuň gelejegi uly we mümkinçilikleri köp)
@ArslanR 1 aý öň
birem sen dine oyun bn caklenjek bolsan c# owren unityda oyun doretmek un
@Garamaňlaý 1 aý öň
@ArslanR suratda C# diyipsin oyun doretmek ucin yeke dil yeterlikmi.
@Garamaňlaý 1 aý öň
dine oyunlay menki :) geljegi uly,kyn dil hokman dal;) yeke ozum doretmane.ishe zada girmane dal
@ArslanR 1 aý öň
Hawa c# owren, unity dip gou dwizxok bar 2d we 3d oyun yasalyan onnon onam c# da dolandyrmaly
@agoyliq 1 aý öň
Özüňiz eden bolsaňyz gaty bet! Dowam!
Awtor PHP halamaýana meňzeýär, ýöne web saýtlaň ýartydan köp bölegi şonda işleýär we iş iň aňsat tapylýar beýleki dillere garaňda.
@ArslanR 4 hepde öň
hawa onku web saytlan kop bolegi shonna yazylan, yone bumat ona konkurensiya kop dil doretyada
@Eduard_Snowden 4 hepde öň
Web yasajak bolsan ilki HTML bn Css owrenip son php gecsen gowy bolar. ilki proyekt bn dizayny yasap son bd catar yaly.
P.S. eger islegin uly bolsa komek edip biljek web pr. ugrunda
@Garamaňlaý 4 hepde öň
mana diydin oytyan?.Meñki web dallay.Oyun.Minnetdar
@Anuşkam 3 hepde öň
))))