...

... +9

@Aristokrat | 11.01.2019 ý.
...
bu blog 148 gezek okaldy

Teswirler

@Aristokrat 2 aý öň
Has ginisleyin suratly edip yazmana yaltandym. Eger gyzyklansanyz habarlasyn owrederin
@Montyoskyo 2 aý öň
Düşnükli dilde, gysgajyk gowy ýazypsyň awtor.
@Eadala 2 aý öň
Tested. +
@Aristokrat 2 aý öň
@Montyoskyo ýaltandym giňişleýin ýazmaga. Suratlary hem goşuşdyrsaň has gowy düşünikli bolmagy müňkindi.
@Delphin 2 aý öň
Sagja bol
@Çaldygoýdy 2 aý öň
Hasaplasdyk
@Hommadov 1 aý öň
Talyplarda-da okapdym
Älemjahan