...

... +9

@Aristokrat | 11.01.2019 ý.
...
bu blog 197 gezek okaldy

Teswirler

@Aristokrat 5 aý öň
Has ginisleyin suratly edip yazmana yaltandym. Eger gyzyklansanyz habarlasyn owrederin
@Montyoskyo 5 aý öň
Düşnükli dilde, gysgajyk gowy ýazypsyň awtor.
@Eadala 5 aý öň
Tested. +
@Aristokrat 5 aý öň
@Montyoskyo ýaltandym giňişleýin ýazmaga. Suratlary hem goşuşdyrsaň has gowy düşünikli bolmagy müňkindi.
@Delphin 5 aý öň
Sagja bol
@Çaldygoýdy 5 aý öň
Hasaplasdyk
@Hommadov 4 aý öň
Talyplarda-da okapdym
Älemjahan