TELEGRAM

TELEGRAM +9

@Aristokrat | 11.01.2019 ý.
Salam Hormatly agzalar. Men size Telegramy isletmegi owretmekci. 

1. Telegramyn in sonky wersiyasyny yuklan. 

2. Sonra Telegrama girin we start berin. 

3. Sonra 2nji okno cykar we sol yerde sizin nomerinizi sorar. Sonda nomer yazman we yokarky gok yerdaki hatyn ustune basyn. 

4. Sol yerde "Прокси SOCKS5" we "Прокси MTProto" yazgylar cykar. Onsan solaryn 2njisine belgini uytgedersiniz. 

5. Ondan sonra 1nji setire "dr.nimble.fyi"  2nji setire port diyen yere 8443 yazarsynyz. 3 setirne bolsa   726564736869656c6476706e2e636f6d 
Su kody yazarsynyz

6. Sonra sagdaky ptickajyga basyk okeylarsiniz. Sonra Использоват прокси - ni acarsynyz.

7. Sonra nomernizi registrasiya edersiniz. 

Bolly ulanyberin. Ginisleyin dusunmek isleseniz chat yazayyn. 
bu blog 91 gezek okaldy

Teswirler

@Aristokrat 1 hepde öň
Has ginisleyin suratly edip yazmana yaltandym. Eger gyzyklansanyz habarlasyn owrederin
@Montyoskyo 1 hepde öň
Düşnükli dilde, gysgajyk gowy ýazypsyň awtor.
@Eadala 1 hepde öň
Tested. +
@Aristokrat 1 hepde öň
@Montyoskyo ýaltandym giňişleýin ýazmaga. Suratlary hem goşuşdyrsaň has gowy düşünikli bolmagy müňkindi.
@Delphin 1 hepde öň
Sagja bol
@Çaldygoýdy 1 hepde öň
Hasaplasdyk
Älemjahan