Türk dilini öwreneliňmi?!
 Türk dilini öwreneliňmi?!

Türk dilini öwreneliňmi?! +4

Çaldygoýdy, 09.11.2019
Dil bilmek her bir adama örän gerekli. Esasanam häzirki döwürde. Soňky wagtlar ertirde dil kurslaryna gyzygýanlaryň has köp bolmagy bizi diýseň begendirýär. Çünki biz gelejekde öz ýurdumyza peýdaly adamlar bolup ýetişmegimiz üçin daşary ýurt dillerini hökmany öwrenäýmeli. Biz hem özümiziň şu gezekki temamyzda size azajygam bolsa türk diini öwretmekçi. Bular ýönekeýje sözler, emma size peýdasynyň degip biljekdigine men ynanýaryn. Saglykda peýdalanyň.

Hawa - Дa - evet(ewet)
Ýok - Нет-hayır (haýyr)
Gerek däl - Не надо-istemez (istemez)
Isleýän – Хочу-istiyorum;isterim (istiýorum, isterim)
Islämok - Не хочу-istemiyorum;istemem (istemiýorum,istemem)
Sag boluň – Спасибо-teşekkür ederim (teşekkýur ederim)
Haýyş edýän – Пожалуйста-lütfen (lýutfen)
Baş üstüne – Пожалуйста-rıca ederim(ryja ederim)
Bagyşlaň – Извините-affedersiniz (affedersiniz)
Salawmaleýkim – Здравствуйте-merhaba (meraba)
Hoş sag boluň - До свидания(уходящий)-hoşça kalın (hoşça kalyn)
Ertiriňiz haýyrly bolsun - Доброе утро-günaydın (gýunaýdyn)
Agşamyňyz haýyrly bolsun - Добрый вечер-iyi akşamlar (ii akşamlar)
Gowy – Хорошо-güzel,iyi (gýuzel, iýi)
Hemmesi oňat - Всё хорошо!-her şey yolunda (her şeý ýolunda)
Hajathana nirede ? - Где здесь туалет-tuvalet nerede (tuwalet nerede)
Bilediň bahasy näçe - Сколько стоит билет?-bilet ne kadar (bilet ne kadar)
Girelge - ВХОД -giriş (giriş)
Çykalga – ВЫХОД-çikiş (çikiş)
Nirede ýerleşýär? - Где находится... ?-nerede var? (nerede war)
Maňa beriň - Дайте мне.....-.....verir misiniz (werir misiniz)
Näçeden - Сколько стоит-ne kadar (ne kadar)
Men hasabymy tölemek isleýän - Я хочу оплатить счет -hesabımı ödemek isterim (hesabymy odemek isterim)
Pasprt – Паспорт-pasaport (pasaport)
Otag - Комната -oda (oda)
Çörek – Хлеб-ekmek (ekmek)
Suw – Вода-su (su)
Täze miwe şiresi - Свежий выжатый сок-taze meyve suyu (taze meýwe suýu) сую
Şeker/duz - Сахар / соль-şeker / tuz (şeker/tuz)
Balyk – Рыба-balık (bayk)
Et – Мясо-et (et)
Towuk – Курица-tavuk (tawuk)
Goýun eti – Баранина-koyun eti (Koýýun eti)
Sygyr eti – Говядина-dana eti (dana eti)
Перец – burç-biber (biber)
Bürünç, tüwi – Рис-pirinç (pirinç)
Sogan - Лук soğan (soan)
Sarymsak – Чеснок-sarımsak (sarymsak)
Alma - Яблоки -elma (elma)
Açyk – Открыто-açik(açik)
Ýapyk – Закрыто-kapalı (kapaly)
Örän gymmat - Очень дорого-çok pahalı (çoh pahaly)
Arzan – Дешево-ucuz (ujuz)
Awtobus – Автобус-otobüs (otobýus)
Ulag – Машина-araba (araba)
Taksi – Такси-taksi (taksi)
Maşyn duralga – Стоянка-durak (durak)
Duralga – Остановка-durak (durak)
Otly – Поезд-tren (tren)
Uçar - Самолет -uçak (uçak)
Aeroport – Аэропорт-havalimanı (hawalimany)
Polisiýa – Полиция-polis (polis)
Kömek ediň! - Помогите!-yardım edin (ýardym edin)
Ýangyn – Пожар-yangın (ýangyn)
Uruş – Драка-dövüş (dowýuş)
Hassahana - Больница -hastane (hastane)
Dermanhana – Аптека-eczane (edjane)
Lukman – Доктор-doktor (doktor)
Ofisiant – Официант-garson (garson)
Çaý / kofe - Чай / кофе -çay / kahve (çaý / kahwe)
Çorba – Суп-çorba (çorba)
Işdäaçar – Салат-salata (salata)
Taýyn – Готовый-pişmiş (pişmiş)
Wermişel - Вермишель -şehriye (şehriýe)
Makaron – Макароны-makarna (makarna)
Peýnir , turşy gatyk - Сыр / сметана (кислая)-peynir / ekşi yoğurt (peýnir / ekşi ýourt)
Piwo – Пиво-bira (bira)
Şerap – Вино-şarap (şarap)
BU BLOG 2968 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Çaldygoýdy 6 aý öň
Suratdaky gol kimiň goludygyny bilip bilmedim
@Hypatia 6 aý öň
Kemal Mustafa Ataturk öýtýän
@tekegyzy 6 aý öň
3 dil sozluk yaly bolupdyr, peydaly tema.
@SLOTH 6 aý öň
Turkmen dilini yatdan çykaryp barýalar şu turk dili aralaşany bäri...kop ýaşlara Türkçe bilişleri ýaly Türkmençäni gowy bilenoklar
@Gowhershat 5 aý öň
@Çaldygoýdy muň yzyny dowam etmekçi dälmi siz?
@Alemjahan 5 aý öň
Sen dowam etmella gayta
@Gowhershat 5 aý öň
@Älemjahan men diňe okamagy dowam edip bilerin.