Täze forum we reklama tagtasy!!!
Täze forum we reklama tagtasy!!!

Täze forum we reklama tagtasy!!!

@redbb | 09.06.2019 ý.
Salam hormatly agzalar. Sizi täze döredilen rus dilindäki forum portalymyza çagyrýarys. Biziň täze forumymyzda siz islendik temany orta alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Şol sanda bildirişler bölüminde öz reklamalaryňyzy mugt ýerleşdirip bilersiňiz.

Biziň täze proektimiziň aýratyn tarapy, size saýtda agza bolanyňyzdan soňra her bir hereketiňiz üçin sylag hökmünde bal berilýär. Ol ballary bolsa siz ýygnap hakyky pul ýada Altyn asyr belgiňize MB paket bilen çalyşyp bilersiňiz.
500 bal - 50 Mb.
100 bal - 1 wmr (webmoney)

Hemmäňizi aramyzda hoş gördük!!!

Biziň salgymyz: www.redwm.ru
bu blog 151 gezek okaldy

Teswirler

@retro 3 aý öň
Rockstar games :)
@Bashkan 3 aý öň
GTA'ň logosyny goýmagyň puluňyzy similasiýada alarsyňyz diýen ýaly bolupdyr
@donnie 3 aý öň
Rockstar Games. GTA-dan daşaram 4-5 sany masterpiece oýuny bardyr
@Yomudson 3 aý öň
GTA 'ň logosy däl ol halypa
Älemjahan