Täze Türkmen saýty pul gazanmak isleseň...
Täze Türkmen saýty pul gazanmak isleseň...

Täze Türkmen saýty pul gazanmak isleseň... +2

@altynyigit | 17.06.2019 ý.
 Salam ildeşler bu gün täze Türkmen saýty döredildi ol saýt size her bir owredýän zadyňyz üçin size pul töleýär.
Gazanan pullaryňyzy TmCell belgiňiz geçiriler ýa-da WebMoney (WMR) hasabyňyza geçiriler. Doly okamak üçin Ertir.Ru bu ýere basyň. 
bu blog 296 gezek okaldy

Teswirler

@Graff 5 aý öň
Berekella gowy ideýaň bar. Uzagyndan bolsun! :)
@Lancelot 5 aý öň
turkmenistandan hiçbir koşelýogy werifikasiýa edip bolanokmy kömek edip biljegiňiz ýokmy webmoney bolsada bolýar
@rosso 5 aý öň
Bashga at tapmadynyzmy? Hemmme bar bolan ideanyz shulmy? Interface gowy däl, detskiy. Dine shobir zatlar, on bir wagt ertir diyip site bolupdyr weli hemme zat shon kopiyasy bolupdyrlay
@altynyigit 5 aý öň
dost sen gowy uytgeshik idean bar bolsa paylasharsyn belki
@rosso 5 aý öň
uytgeshik ideam kan. bahasyny tolesen elbetde paylasharyn.
@altynyigit 4 aý öň
bolya bahasyny tolar yaly yekejesini bir ayt galanlaryna toleyan sana
@Lancelot 4 aý öň
ay meňa ýazan temamy goýmadylaram azap edeniňe degenoklai
@Lancelot 4 aý öň
Word-de 1-2 sahypa zat yazyp berseler menem berjek 1 manat
@Foton 4 aý öň
Mun yaly fuflo stillerden yadadow adamlar, hemme kishi beydip pul yasap bolmajagyny bilyar. Ozuniz o sayty pul gazanmak uchin achansynyz, yene-de ideya uchin pul berjek diyyaniz.
@altynyigit 4 aý öň
ahli blog yazgylar gozegcilik edip barlanyp blog yazgy hakykatdan hem peydaly bolsa kabul edilyar size bildirish baryar kabul edildi ya-da kabul edilmedi diyip. Bu fuflo dal sen durmushun fuflo hakykatdan hem tolegler gecirilyar edilen azaba gora agzalaryn azaplaryny hormatlayas shon ucinem azaplary ucin toleg gurrunsiz tolenyar men bu sayty aslynda pul gazanmak ucin doredemok ol dine senin pikirin men agzalaryn paylashan yazgylaryny men ozumem okayan sebabi olaryn yazyan zatlary menin ucin hem peydaly zatlar menin durmushum ucin.
@Foton 4 aý öň
Bu fuflo dal sen durmushun fuflo... Men durmushym barada 1/100 bilen bolsanam bey diymezdin. :-) Pul gazanmak uchin achmadyk bolsan onda hayyr-sahawat uchin achdygyn bolya-da, sheylemi?
@altynyigit 4 aý öň
zadyn anygyna yetmani hich bir zada oz bolugsyz netijelerini aytma. Herkimde bir adamyn hasiyeti yok yok. Men gazanamda gazanmamda sizden pul soradymmy. Onnarsa senem bir zat yaz bilyan zatlaryny paylash ildeshlerimiz bilen sen erbet netijelen adamyn ayagyndan asylmak bolyar.
@Foton 4 aý öň
Sen ayagyndan asylyp onune bowet bolyan adam yogow, emosiyany ozunde saklasana. Bash ashak yorande bildirer oydyanmi adamlara. Shun yaly emosionalny hasiyetin bilen gowy ustunlik gazanarsyn, basyber.
@Foton 4 aý öň
Sana sorag berildi yokarda, pul gazanjak bolyanmy ya hayyr-sahawatmy diyip? Jogabyn yerine bashga zatlary yazypsyn. Geregem dal indi jogap berenin.
@admins 4 aý öň
Mena 4 blog ýazdym hiç zat berilmedi
Älemjahan