Webmoney hasabyňyza pul salmak hyzmaty
Webmoney hasabyňyza pul salmak hyzmaty

Webmoney hasabyňyza pul salmak hyzmaty

@guwanch13 | 12.06.2019 ý.
Salam hormatly agzalar. Size Webmoney wmz hasabyňyza pul salmak hyzmatyny hödürleýäris. Siz öz hasabyňyzy Altyn asyr operatory arkaly töläp alyp bilersiňiz. 
Bahalar:
10 wmz - 200 manat
20 wmz - 380 manat
50 wmz - 950 manat
100 wmz - 1800 manat

Haýyş edýäris wmz satyn almak üçin biziň belgimize jaň ediň we zakaz edeniňizden soňra pul geçirime dowam ediň.

Teswirlere syn we jogap berilmeýär, goşmaça soraglaryňyz bar bolsa imoda ýüz tutup bilersiňiz.

Telefon: +99361823296 Guwanç
bu blog 156 gezek okaldy

Teswirler

Älemjahan