www.ertir.club - Betinden hem Gytyndan!!!
www.ertir.club - Betinden hem Gytyndan!!!

www.ertir.club - Betinden hem Gytyndan!!! +3

@Alimuradow | 08.08.2019 ý.
Salam Hormatly agzalar!!! Size köne däplerimizi saklap, Ertir forumyny täzeden açanlygymyzy habar berýäris!!! Forumyň täze salgysy http://ertir.club 

Saýtymyz şu gün işe başlady, sizden agza bolmagyňyzy we täze mowzuklar ýazyp saýta kömek etmegiňizi haýyş edýäris!!!

Saýtymyzyň açylyşy mynasybetli, birnäçe bäsleşikler yglan ediler, gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp bolmagyňyzy arzuw edýärin!!!


bu blog 117 gezek okaldy

Teswirler

@Adymyok 1 gün öň
ishlanok dp yazgyly name uçinka
Älemjahan