www.ertir.club - Betinden hem Gytyndan!!!
www.ertir.club - Betinden hem Gytyndan!!!

www.ertir.club - Betinden hem Gytyndan!!! +3

Alimuradow, 08.08.2019
Salam Hormatly agzalar!!! Size köne däplerimizi saklap, Ertir forumyny täzeden açanlygymyzy habar berýäris!!! Forumyň täze salgysy http://ertir.club 

Saýtymyz şu gün işe başlady, sizden agza bolmagyňyzy we täze mowzuklar ýazyp saýta kömek etmegiňizi haýyş edýäris!!!

Saýtymyzyň açylyşy mynasybetli, birnäçe bäsleşikler yglan ediler, gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp bolmagyňyzy arzuw edýärin!!!


BU BLOG 418 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Adymyok 3 aý öň
ishlanok dp yazgyly name uçinka
@Lancelot 2 aý öň
Şu saýt asla oňmadai