2019-njy ýylyň iň göreldeli mugallymy saýland
2019-njy ýylyň iň göreldeli mugallymy saýland

2019-njy ýylyň iň göreldeli mugallymy saýland

12.06.2019 ý.
Ýurdumyzda 2019-njy ýyl iň göreldeli mugallymy Hojamyrat Işankuliýew saýlandy.

Ýurdumyzda her okuw ýylyň soňunda okuw jaýlar arasynda iň göreldeli mugallym adyny eýelemek üçin yzygiderli her ýyl bäsleşik geçirilýär. Şu 2019-njy ýylyň 'Iň göreldeli mugallymy' Hojamyrat Işankuliyewe berildi. (Neýtralnyi Türkmenistan gazetasyna görä)bu täzelik 55 gezek okaldy

Teswirler

Älemjahan