Bütindünýä donorlar güni
Bütindünýä donorlar güni

Bütindünýä donorlar güni

14.06.2019 ý.

14-nji Iýun- Bütindünýä donorlar güniÝurdumzyda 14-nji  iýu­nyn­da  Bü­tin­dün­ýä donorlar güni bellenip geçirildi.
Ýokanç keseller merkeziniň Gan merkezinde hem doktorlar konferensiýa gatnaşdylar.
Bu konferensiýa yzygiderli gan tabşyrýan donorlar myhman bolup gatnaşdylar.


Türkmenistanyň ka­nu­ny­na “Ra­ýat­la­ryň  sag­ly­gyny  go­ra­mak  ha­kyn­da”  la­ýyk­lykda, 18 ýaş­dan 60 ýa­şa çen­li bo­lan sag­dyn adam­lar  öz  is­le­gi  bo­ýun­ça  meý­le­tin  gan berip  do­nor  bo­lup  bilýárler. Gan tab­şy­ran ada­myň şol gün iş­den bo­şa­dyl­ma­gy ýa-da goş­ma­ça dynç gü­nü­niň be­ril­me­gi  ýo­kar­da  aý­dan­la­ry­my­za  do­ly  şa­ýat­lyk  ed­ýär. Goş­ma­ça  be­ril­ýän  dynç  gü­ni iş­gä­riň her ýyl­ky zäh­met rug­sa­dy­na go­şul­ýar ýa-da öz is­le­gi­ne gö­rä dynç alyp bil­ýär.

 2005 nji ýylda Ženewe şäherinde geçe  Bü­tin­dün­ýä saglyk assambleýasynda rezolusiýany kabul etdiler, 14nji Iýuny donorlar güni diýip bellediler. Bu sene  saýlamagy Awstriýanyň immunolog doktory Karla Landşteyneryň doglan güni sebäpli bellenildi. 
Ýurdumyzda donorlar güni 2005-nji ýyldan bäri her ýyl ýo­ka­ry de­re­je­de bellenip geçirilýär. 

Çeşme: Türkmenistanyň "Neýtralnyi Türkmenistan" gazetasy. 

bu täzelik 99 gezek okaldy

Teswirler

Älemjahan