Bugün Türkmen halky Bedew baýramçylygyny belleýär (FOTOREPORTAŽ)
Bugün Türkmen halky Bedew baýramçylygyny belleýär (FOTOREPORTAŽ)

Bugün Türkmen halky Bedew baýramçylygyny belleýär (FOTOREPORTAŽ)

27.04.2019
Aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanyp Türkmenistanyň ähli künjeginde giňden baýramçylyk bellenilýär.  Bu baýramçylyk mynasybetli sarpasy belent ýurt ýolbaşçymyzyň ýazan täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy bellendi (surat 7). Ondan başga-da Aşgabadyň atçylyk sport toplumynda atly päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça ýaryşy (surat 2, 3), at çapyşyk (surat 4, 5, 6), iň owadan at, ýylyň çapyksuwary (surat 8, 9, 10) we bedew sergisi (surat 11, 12) çäreleri geçirildi. Şeýle-de Bolgar poçtasy türkmen bedewlerine bagyşlanyp marka çykardy (surat 1). Bu çäreler bilen baglanyşykly gysga görnüşde fotoreportaž taýýarlanyldy.
Surat 1

Surat 2
surat 3
surat 4
surat 5
surat 6
surat 7
surat 8
surat 9
surat 10
surat 11
surat 12
bu täzelik 421 gezek okaldy

Teswirler