Döwlet Baştutanynyň adyna gutlag haty gelip gowuşdy
Döwlet Baştutanynyň adyna gutlag haty gelip gowuşdy

Döwlet Baştutanynyň adyna gutlag haty gelip gowuşdy

27.08.2018
“Gurban baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň oňat arzuwlarymy kabul ediň. Beýik Biribardan hemmämize abadançylyk, bagt we rowaçlyk dileýärin” – diýlip, Ýemen Respublikasynyň Prezidenti Abd-Rabbu Mansur Hadiniň gutlagynda aýdylýar.
bu täzelik 352 gezek okaldy

Teswirler