Futzal boýunça aziýa çempionaty — 2020: Aşg
Futzal boýunça aziýa çempionaty — 2020: Aşg

Futzal boýunça aziýa çempionaty — 2020: Aşg

29.10.2019
 16 — 27-nji oktýabr aralygynda futzal boýunça 2020-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyrynyň duşuşyklary boldy. Bu duşuşyklara yklymymyzdan 31 döwletiň milli ýygyndylary gatnaşdy. Olaryň iň gowy 16-sy geljek ýyl geçiriljek çempionatda çykyş etmäge hukuk gazandy.
    Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyrynyň duşuşyklary dört zolak boýunça geçirildi. Düzgünnama laýyklykda, Aziýa zolagyndan 3, Merkezi we Günorta zolakdan 4, Gündogar zolakdan 3, Günbatar zolakdan bolsa 5 ýygynda yklym ýaryşyna gatnaşmaga hukuk berilýär. Çempionatdaky 16-njy ýygyndy bolsa, ýer eýeleri, ýagny türkmen futzalçylary bolar.
    Eýsem, biz, 2020-nji ýylyň 24-nji fewraly — 10-njy marty aralygynda Aşgabatda geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionatynda haýsy ýygyndylary görüp bileris? Bu sowalymyza saýlama duşuşyklar jogap berdi. Geliň, toparlar bilen tanyş bolalyň!

Çeşme: http://metbugat.gov.tm/
bu täzelik 57 gezek okaldy

Teswirler