Gazdan benzin öndürýän zawod açylar
Gazdan benzin öndürýän zawod açylar

Gazdan benzin öndürýän zawod açylar

15.06.2019 ý.


Ahal welaýatyndaky gazdan benzin öndürýän zawodyň 28-nji iýunda açylyş dabarasy geçer. Bu täze zawod Türkmenistanyň tebigy gazyndan sintetiki awtomobil ýangyjyny öndürer.  Zawodyň taslama kuwwaty Euro-5 standarty boýunça ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän benziniň 600 müň tonnasyny, şeýle hem bir ýylda arassalanan dizel ýangyjynyň 12 müň tonnasyny we suwuklandyrylan gazyň 115 müň tonnasyny öndürmäge niýetlenendir. Dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap enjamlary hem-de kämil tehnologiýalary bilen üpjün edilen kärhana görkezijiler boýunça täsin bolup durýar. 


Çeşme: sng.today


bu täzelik 115 gezek okaldy

Teswirler

Älemjahan