Minskiň köçelerinde we howa menzilinde Türkmenistan barada wideorolik görkezilýär
Minskiň köçelerinde we howa menzilinde Türkmenistan barada wideorolik görkezilýär

Minskiň köçelerinde we howa menzilinde Türkmenistan barada wideorolik görkezilýär

16.11.2020
Belarusyň paýtagtynyň we “Minsk” milli halkara howa menziliniň esasy ekranlarynda Türkmenistan barada wideorolik görkezilýär. Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasy tarapyndan türkmen bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli guralan bu çäre Minskde 12-nji noýabrdan 16-njy noýabr aralygynda geçirilýär. Şekilleriň üýtgemegi bilen açyk we reňkli sýužet onuň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna türkmen halkynyň medeniýeti we däp-dessurlary, Türkmenistanyň häzirki durmuşy, syýasat, ykdysadyýet, sungat we sport ugurlaryndaky üstünlikleri barada has köp zatlary bilmäge mümkinçilik berýär. Wideorolik her 15 minutdan – sagatda 4 gezek ýa-da günde 96 gezek Belarus Respublikasynyň Merkezi sport köşgüniň meýdançasynda, iň köp hereketli köçeleriň biri bolan Nemigada, Garaşsyzlyk şaýoly bilen Lenin köçesiniň çatrygyndaky ýerasty geçelgede, şeýle-de “Minsk” milli halkara howa menzilinde guralan monitorlarda görkezilýär.
bu täzelik 13 gezek okaldy

Teswirler

@Garamaňlaý 6 gün öň
gok mashynyn agyrsyndaky adam gen galdy oytyan dowletin rek edilyanine