Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertipleri çap edildi
Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertipleri çap edildi

Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertipleri çap edildi

08.07.2019
"Türkmenistan" (türkmen dilinde) we "Neýtralnyý Turkmenistan" (rus dilinde) gazetlerinde ýurduň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertipleri çap edildi. Gazetleriň pdf görnüşini aşakdaky salgylardan almagyň hem mümkindigini okyjylarymyzyň dykgatyna ýetirýäris.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 5-nji iýulda gol çeken resminamasynda hem nygtalyşy ýaly okuwa kabul ediş möwsümi 8-nji iýuldan 17-nji awgusta çenli dowam eder. Bu tertipnamalary indi Turkmenportaldan hem okap bolýar.
Tertipnamalary okamak üçin şu ýere bas!
bu täzelik 119 gezek okaldy

Teswirler