ŞOWLY nyrhnamasy
ŞOWLY nyrhnamasy

ŞOWLY nyrhnamasy

01.12.2018
Aşgabat şäher telefon ulgamynyň (AŞTU), ýurdumyzyň raýatlaryna täze hödürleýän nyrhnamasy ŞOWLY diýlip atlandyrylýar. CDMA-ulgamlarda hereket edýän bu nyrhnama baradaky maglumatlar aşakda getirilip görkezilen:

Her aýdaky alynýan müşderi tölegi | 16.00 manat
Ulgam içindäki, Aşgabat şäheriniň içindäki we beýleki öýjükli aragatnaşyk operatorlaryň ähli belgilerine çykyş jaňlar | 0.00 manat
Şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar bir minut üçin | 0.10 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin | 0,04 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Ähli giriş jaňlar | 0.00 manat
Ähli çykyş we giriş SMS hyzmaty | 0.00 manat
bu täzelik 590 gezek okaldy

Teswirler

@Redmi 1 ýyl öň
linkini goysana shuñ
@Redmi 1 ýyl öň
tmcell.tm muňa menzesh zat yok