Türkmen demir ýol ulgamynda ýene bir ädim öňe
Türkmen demir ýol ulgamynda ýene bir ädim öňe

Türkmen demir ýol ulgamynda ýene bir ädim öňe

13.03.2019
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, Türkemnistanda Aşgabat-Amyderýa-Aşgabat demir ýol gatnawyna wagon-restoran kafesi gurnaldy diýlip habar berilýär. Ol wagon-restoranda çörek önümleri, sowuk suw, ýolda güýmenmek üçin çigit, maňyz ýaly harytlar satylýar. Şeýle-de ýolagçylar üçin gyzgyn çaý we kofe hyzmatlary bar. Wagon-restoran kafe gerek bolan energiýa demi ýoluň öndürýän energýasyndan alýandygy habar berilýär. Bu ulgamy ýakyn wagtda beýleki welaýatlara gatnaýan wagonlarda hem gurnalmaklyga garaşylýar.
bu täzelik 494 gezek okaldy

Teswirler

@Molniya13 1 ýyl öň
Temada biraz grammatiki yalnyshlyklar bar weli, shahsy terjimemi?