Türkmenistan halkara ykdysady forumyna gatnaşar
Türkmenistan halkara ykdysady forumyna gatnaşar

Türkmenistan halkara ykdysady forumyna gatnaşar

07.06.2019 ý.
Türkmenistanyň hökümet derejesindäki wekiliýeti Peterburgyň halkara ykdysady forumyna gatnaşar.


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Türkmenistanyň wekiliýeti halkara ykdysady Forumyna gatnaşmak maksady bilen Sankt-Peterburg şäherine geldi.

Wekiliýet forumyň plenar mejlisine gatnaşar, şeýle hem Türkmenistanyň beýleki döwletler hem-de halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini geçirer.


Çeşme: mfa.gov.tm


bu täzelik 83 gezek okaldy

Teswirler

Älemjahan