Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýtyny açmak teklip edilýär
Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýtyny açmak teklip edilýär

Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýtyny açmak teklip edilýär

25.10.2020
Türkmensitanyň Ministrler Kabinetiniň 23-nji oktýabrda sanly wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisind wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýtyny açmak baradaky teklibi hem beýan etdi. Aýdylyşy ýaly, onda döwlet Baştutanynyň çykyşlaryny, milli maksatnamalary, ýurdumyzyň halkara başlangyçlary we beýleki ähmiýetli maglumatlary hemmetaraplaýyn beýan etmek göz öňünde tutulýar
bu täzelik 21 gezek okaldy

Teswirler

@yzgant 4 hepde öň
gowy bolardy