Täzelik
 • Tegeran şäherinde Türkmeni medeniýet günleri geçyär

  Tegeran şäherindäki "Talare-Wahdat" medeniýet merkezinde 16 -njy Iýunda türkmen medeniýet günleriniň açylyş dabarasy bolup geçdi. Tegeran şäherinde 17-19 Iýun aralykda türkmen medeniý

  19.06.2019 ý. | 0
 • Dubaý şäherinde türkmen el halylarynyň dükany açyldy

  BAE-NIŇ DUBAÝ ŞÄHERINDE TÜRKMEN EL HALYLARYNYŇ DÜKANY AÇYLDY2019-njy ýylyň 16-njy iýunynda BAE-niň Dubaý şäherinde Al Fattan Marine Towers söwda merkezinde Türkmen el halylarynyň dü

  17.06.2019 ý. | 7
 • Gazdan benzin öndürýän zawod açylar

  Ahal welaýatyndaky gazdan benzin öndürýän zawodyň 28-nji iýunda açylyş dabarasy geçer. Bu täze zawod Türkmenistanyň tebigy gazyndan sintetiki awtomobil ýangyjyny öndürer.  Zawody

  15.06.2019 ý. | 10
 • Bütindünýä donorlar güni

  14-nji Iýun- Bütindünýä donorlar güniÝurdumzyda 14-nji  iýu­nyn­da  Bü­tin­dün­ýä donorlar güni bellenip geçirildi.Ýokanç keseller merkeziniň Gan merkezinde hem doktorl

  14.06.2019 ý. | 9
 • Onlaýn Petek Almak Üçin Çeken Jebrim

   Aşgabatdan başga şähere otla petek almak üçin demir ýol menziline bardym. Kassanyň nobatyndan ýaňa aýak basara ýer ýok. Tomusky dynç alyş sebäpli hemmeler bir ýerlere barýar. K

  14.06.2019 ý. | 16
 • Italiýan saz wekilleriniň konserti geçiriler

  Aşgabatda italiýan saz wekilleriniň konserti geçiriler18-nji iýunda Aşgabatdaky Magtymguly adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda dünýäde uly söýgi gazanan italiýan saz sungatynyň görnü

  14.06.2019 ý. | 8
 • 2019-njy ýylyň iň göreldeli mugallymy saýland

  Ýurdumyzda 2019-njy ýyl iň göreldeli mugallymy Hojamyrat Işankuliýew saýlandy.Ýurdumyzda her okuw ýylyň soňunda okuw jaýlar arasynda iň göreldeli mugallym adyny eýelemek üçin yzygider

  12.06.2019 ý. | 10
 • Halkara forumyna gatnaşyjylara gutlag iberildi

  Türkmen Lideri ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiligine we halkara forumyna gatnaşyjylara Gutlag iberdiHormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri!Halkara ylmy maslahata gatnaşýan gadyrly myhm

  12.06.2019 ý. | 10
 • Ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlandy

  Türkmenistanyň Prezidenti ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutladyMähriban ýaşlar!Eziz talyplar!Sizi ýurdumyzda giňden bellenýän Ylymlar gün

  12.06.2019 ý. | 12
 • Halkara kosmos bekedi syýahatçylary kabul eder

  Halkara kosmos bekedi syýahatçylary kabul ederABŞ-nyň aerokosmos edarasy (NASA) Halkara Kosmos Bekediniň 2020-nji ýyldan başlap syýahatçylary kabul etjekdigini mälim etdi. Guramanyň ýolba

  09.06.2019 ý. | 14
Älemjahan