Täzelik
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

10.10.2019 ý.

  • Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisi geçiriler
    Bildiriş!

    2018-nji ýylyň 5-nji iýulynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiziň ýaş uçurymlary işe ýerleşdirmek baradaky görkezmelerine jogap edip, "Berek

    16.07.2018 ý. | 198
Älemjahan