Täzelik
Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

13.07.2020

  • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
    Bildiriş!

    2018-nji ýylyň 5-nji iýulynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiziň ýaş uçurymlary işe ýerleşdirmek baradaky görkezmelerine jogap edip, "Berek

    16.07.2018 | 384