Täzelik
12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

18.08.2019 ý.

  • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
    Bildiriş!

    2018-nji ýylyň 5-nji iýulynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiziň ýaş uçurymlary işe ýerleşdirmek baradaky görkezmelerine jogap edip, "Berek

    16.07.2018 ý. | 158
Älemjahan