Täzelik
  • Bildiriş!

    2018-nji ýylyň 5-nji iýulynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiziň ýaş uçurymlary işe ýerleşdirmek baradaky görkezmelerine jogap edip, "Berek

    16.07.2018 ý. | 133
Älemjahan