Täzelik
Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

13.07.2020

  • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
    Aşgabatda bilim we sport sergisiniň hem-de ylmy

    Şu gün Aşgabatda 14-15-nji noýabr aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan bilelikde geçirilýän «Bilim we

    14.11.2019 | 171