Täzelik
Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

13.07.2020

  • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
    9 ýyldan soňra ilkinji uçuş

    ABŞ-da 2011-nji ýylda ýatyrylan astronawtly uçuşlar gaýtadan başlady. Hususy eýeçilige degişli “SpaceX” kompaniýasynyň işläp taýýarlan “Crew Dragon” atly kosmos gämisi ilkinji

    31.05.2020 | 55