Täzelik
Trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde arzanla

Trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde arzanla

30.11.2019 ý.

 • Trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde arzanla
  Hazar Hakykaty

      Türkmenistan Hazar sebitiniň ykdysady hyzmatdaşlygyny has-da pugtalandyrmagyň täze tapgyrynyň ilkinji möhüm ädimini ätdi: milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangy

  16.08.2019 ý. | 79
 • Trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde arzanla
  Halkara howa menzili birinji Hazar ykdysady forumy

  8-nji awgustdan bäri Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline diňe bir paýtagtymyzdan däl, daşary ýurtlaryň ençemesinden howa ulaglary gelip gondy. Uçarlar kenarýaka şäheriň howa

  11.08.2019 ý. | 49
 • Trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde arzanla
  Russiýanyň Premýer-ministri Türkmenistana iş sapary bilen geler

  Russiýa Federasiýasynyň Premýer-ministri Dmitriý Medwedow Türkmenistana gelýär. Russiýanyň hökümetiniň resmi web saýtynda ýerleşdirilen habara görä,  Russiýa Federasiýasynyň

  04.08.2019 ý. | 57
 • Trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde arzanla
  Halkara forumyna gatnaşyjylara gutlag iberildi

  Türkmen Lideri ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiligine we halkara forumyna gatnaşyjylara Gutlag iberdiHormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri!Halkara ylmy maslahata gatnaşýan gadyrly myhm

  12.06.2019 ý. | 89
 • Trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde arzanla
  Türkmenistan halkara ykdysady forumyna gatnaşar

  Türkmenistanyň hökümet derejesindäki wekiliýeti Peterburgyň halkara ykdysady forumyna gatnaşar.Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri tarapyn

  07.06.2019 ý. | 94