Täzelik
BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar

BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar

02.09.2019 ý.

 • BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar
  Ermenistan Türkmenistandan gaz almaga hyýallanýar

  Ermenistanyň “Verelq” habar saýtynyň berýän maglumatyna görä, Ermenistanyň mejlisindäki maslahatda çykyş eden Ermenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky ilçisi Artaşes Tumanýan Eý

  07.09.2019 ý. | 16
 • BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar
  Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz ulgamyny ösd

  Awgust aýynyň 29-na döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri

  31.08.2019 ý. | 20
 • BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar
  "Gazprom" bilen "Türkmengaz" 5 ýyllyk şertnama baglaşdy

  Russiýanyň "Gazprom" kompaniýasy "Türkmengaz" Döwlet konserninden 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli tebigy gaz satyn almak boýunça 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada kompaniýanyň

  04.07.2019 ý. | 53
 • BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar
  Gazdan benzin öndürýän zawod açylar

  Ahal welaýatyndaky gazdan benzin öndürýän zawodyň 28-nji iýunda açylyş dabarasy geçer. Bu täze zawod Türkmenistanyň tebigy gazyndan sintetiki awtomobil ýangyjyny öndürer.  Zawody

  15.06.2019 ý. | 84
 • BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar
  Hazar gazynyň Ýewropa iberilmegi artar

  Ýewropany tebigy gaz bilen üpjün etmekde Hazar sebitiniň ähmiýeti ýyl geçdigiçe artýar, diýip penşenbe güni Gazy eksport ediji döwletleriň Forumynyň (GEDF) Baş sekretary Ýuriý Sent

  05.06.2019 ý. | 66
Älemjahan