Täzelik
Birinji Hazar ykdysady forumy barada umumy maglumat

Birinji Hazar ykdysady forumy barada umumy maglumat

16.07.2019 ý.

 • Birinji Hazar ykdysady forumy barada umumy maglumat
  "Gazprom" bilen "Türkmengaz" 5 ýyllyk şertnama baglaşdy

  Russiýanyň "Gazprom" kompaniýasy "Türkmengaz" Döwlet konserninden 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli tebigy gaz satyn almak boýunça 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada kompaniýanyň

  04.07.2019 ý. | 19
 • Birinji Hazar ykdysady forumy barada umumy maglumat
  Gazdan benzin öndürýän zawod açylar

  Ahal welaýatyndaky gazdan benzin öndürýän zawodyň 28-nji iýunda açylyş dabarasy geçer. Bu täze zawod Türkmenistanyň tebigy gazyndan sintetiki awtomobil ýangyjyny öndürer.  Zawody

  15.06.2019 ý. | 42
 • Birinji Hazar ykdysady forumy barada umumy maglumat
  Hazar gazynyň Ýewropa iberilmegi artar

  Ýewropany tebigy gaz bilen üpjün etmekde Hazar sebitiniň ähmiýeti ýyl geçdigiçe artýar, diýip penşenbe güni Gazy eksport ediji döwletleriň Forumynyň (GEDF) Baş sekretary Ýuriý Sent

  05.06.2019 ý. | 28
Älemjahan