Täzelik
Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

13.07.2020

 • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
  Gurban baýramynda dört günläp dynç alnar

  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Beridmuhamedow şu gün Gurban baýramyny bellemek hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 11, 12 13-nji awgust günleri Türkmenistanda Gurban baýram

  11.08.2019 | 206
 • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
  Hormatly Prezidentimiz Gurban baýramy bilen gutlady

  Mähriban halkym! Eziz watandaşlar!Sizi adamzadyň ahlak-edep ýörelgelerini, dogruçyllygy, hoşniýetliligi we päkligi ündeýän mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn

  11.08.2019 | 180