Täzelik
Trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde arzanla

Trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde arzanla

30.11.2019 ý.

 • Trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde arzanla
  Gurban baýramynda dört günläp dynç alnar

  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Beridmuhamedow şu gün Gurban baýramyny bellemek hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 11, 12 13-nji awgust günleri Türkmenistanda Gurban baýram

  11.08.2019 ý. | 63
 • Trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde arzanla
  Hormatly Prezidentimiz Gurban baýramy bilen gutlady

  Mähriban halkym! Eziz watandaşlar!Sizi adamzadyň ahlak-edep ýörelgelerini, dogruçyllygy, hoşniýetliligi we päkligi ündeýän mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn

  11.08.2019 ý. | 62