Täzelik
«Altyn asyr» mobil ulgamy müşderilerine täze

«Altyn asyr» mobil ulgamy müşderilerine täze

27.12.2019

 • «Altyn asyr» mobil ulgamy müşderilerine täze
  Gurban baýramynda dört günläp dynç alnar

  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Beridmuhamedow şu gün Gurban baýramyny bellemek hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 11, 12 13-nji awgust günleri Türkmenistanda Gurban baýram

  11.08.2019 | 78
 • «Altyn asyr» mobil ulgamy müşderilerine täze
  Hormatly Prezidentimiz Gurban baýramy bilen gutlady

  Mähriban halkym! Eziz watandaşlar!Sizi adamzadyň ahlak-edep ýörelgelerini, dogruçyllygy, hoşniýetliligi we päkligi ündeýän mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn

  11.08.2019 | 74