Täzelik
12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

18.08.2019 ý.

 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Täze gurluşyklar — Watanymyzyň rowaçlygynyň nyşany

  Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mary welaýatynyň Türkmengala, Sakarçäge we Wekilbazar etraplarynda täze, döwrebap şäherçeleriň düýbüni tu

  28.06.2019 ý. | 45
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Lebapda 750 desganyň gurluşygy alnyp barylýar

  Döwlet Baştutanymyz Lebap welaýatynda geçirilýän maslahatyň gün tertibiniň indiki meselesine geçmek bilen, ertir ýaşaýyş toplumynyň düýbi tutular hem-de täze kiçi etrapçany ulanmag

  24.06.2018 ý. | 204
Älemjahan