Täzelik
Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

13.07.2020

  • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
    Türkmenistanda haly önümçiligi artdyrylar

    Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow 4-nji sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde milletiň Lideriniň tabşyrygyna laýyklykda, içerki we daşarky bazarla

    07.09.2020 | 10