Täzelik
BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar

BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar

02.09.2019 ý.

 • BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar
  Watan goragynda 2 ýyl, hyzmatynda bir ömür

  Bilşimiz ýaly, harby gulluga çagyryşyň ýazky möwsümi tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Şol nukdaýnazardan, biz hem döredijilik toparymyz bilen ýazky çagyryş möwsüminiň alnyp barly

  28.06.2019 ý. | 88
 • BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar
  Harby gullugy geçýänleri harby gullukdan boşatmak barada

  Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy Gurbanguly Berdimuhamedow Buý­ru­ga gol çek­di. Res­mi­

  23.09.2018 ý. | 353
Älemjahan