Täzelik
Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!

13.07.2020

 • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
  Telekeçiler Türkmenistanda weterinar merkezini açmaklygy gözöňüne tutýarlar

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 15-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanda weterinar merkezini açmaklygy gözöňünde tutandyklary. Bu taslamany durmuşa

  21.02.2019 | 327
 • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
  Taksi hyzmatynyň täze görnüşi

  Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň üstümizdäki ýylyň 28-nji iýunynda geçirilen bilelikdäki mejlisinde taksi awtoulaglaryna taksi hyzmatynyň täze gör

  14.07.2018 | 549
 • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
  Ýyldyz myhmanhanasynda guralan maslahat

  Düýn "Ýyldyz" myhmanhanasynda "Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakyndaky kanuny kämilleşdirmek hem-de söz azatlygyny ilerletmek babatda hyzmatdaşlyk" atly taslamanyň çäklerinde

  12.07.2018 | 287
 • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
  Ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmegiň maks

  Şu gün Tagtabazar etrabynda häzirki zaman suw arassalaýjy desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy, desgany “Aby-Köwser” hojalyk jemgyýeti bina etdi. Bir gije-gündizlik kuwwaty 15 müň

  09.06.2018 | 318
 • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
  Mekdeplerde “Soňky jaň” baýramy mynasybetli

  25-nji maýda ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň uçurymlary üçin soňky jaň ýaňlandy we okuw ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi.Şu gün mekdebi tam

  27.05.2018 | 326
 • Ýiti respirator ýokanç kesellerinden özüňi gora!
  Astrahan oblastynda Türkmenistanyň Prezidentiniň

  18-nji maýda ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň bellenýän wagty bu şanly senä bagyşlanan dabaraly çäreler daşary ýurtlarda h

  20.05.2018 | 382