Täzelik
Tatarystan Respublikasyna iş sapary tamamlandy

Tatarystan Respublikasyna iş sapary tamamlandy

25.06.2019 ý.

 • Tatarystan Respublikasyna iş sapary tamamlandy
  Tegeran şäherinde Türkmeni medeniýet günleri geçyär

  Tegeran şäherindäki "Talare-Wahdat" medeniýet merkezinde 16 -njy Iýunda türkmen medeniýet günleriniň açylyş dabarasy bolup geçdi. Tegeran şäherinde 17-19 Iýun aralykda türkmen medeniý

  19.06.2019 ý. | 9
 • Tatarystan Respublikasyna iş sapary tamamlandy
  Resmi habar

  “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginde ýokary ussatlyk görkezip, aýratyn tapawutlanan aýdymçylary sylaglamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýykly

  20.08.2018 ý. | 180
 • Tatarystan Respublikasyna iş sapary tamamlandy
  Sankt-Peterburgda “Türkmenistan-Beýik Ýüpek

  “Russiýa-meniň taryhym” Taryhy seýilgähinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan- Ýüpek Ýolunyň ýüregi” kitaby bilen tanyşdyrylyş we adybir fotos

  10.06.2018 ý. | 104
 • Tatarystan Respublikasyna iş sapary tamamlandy
  Iýunda Türkmenistanda Nury Halmämmedowyň ýatl

  Iýun aýynyň baýramçylyk maksatnamasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň gatnaşmagyndaky konsertler, sahnalaşdyrylan oýunlar, sergiler hem-de bäsleşikler, Çagalary goramagyň halkara güni

  27.05.2018 ý. | 147
Älemjahan