Täzelik
12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

18.08.2019 ý.

 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Dünýä uzaýan dostluk ýollary

   9 — 18-nji awgust aralygynda Hytaý Halk Respublikasynda Ýaşlaryň 8-nji halkara festiwaly geçirildi. Pekin we Dalian şäherlerinde geçirilen bu çärä ýurdumyzyň wekilçilikli topary

  21.08.2019 ý. | 1
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Türkmen saz gurallary Azerbaýjandaky sergide görkezilýär

  Türkmen milli saz gurallary şu günler Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda geçirilýän "Saz gurallary: birlik we aýratynlyklar" atly saz gurallarynyň halkara sergisinde görkezilýär.30 döwletden

  23.07.2019 ý. | 14
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Türkiýede Türkmenistanyň Medeniýet günleri d

  2019-njy ýylyň 10-njy iýulynda Türkiýe Respublikasynyň Siwas şäherinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy we ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti boldy.Dabara Tü

  12.07.2019 ý. | 27
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Tegeran şäherinde Türkmeni medeniýet günleri geçyär

  Tegeran şäherindäki "Talare-Wahdat" medeniýet merkezinde 16 -njy Iýunda türkmen medeniýet günleriniň açylyş dabarasy bolup geçdi. Tegeran şäherinde 17-19 Iýun aralykda türkmen medeniý

  19.06.2019 ý. | 34
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Resmi habar

  “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginde ýokary ussatlyk görkezip, aýratyn tapawutlanan aýdymçylary sylaglamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýykly

  20.08.2018 ý. | 224
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Sankt-Peterburgda “Türkmenistan-Beýik Ýüpek

  “Russiýa-meniň taryhym” Taryhy seýilgähinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan- Ýüpek Ýolunyň ýüregi” kitaby bilen tanyşdyrylyş we adybir fotos

  10.06.2018 ý. | 121
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Iýunda Türkmenistanda Nury Halmämmedowyň ýatl

  Iýun aýynyň baýramçylyk maksatnamasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň gatnaşmagyndaky konsertler, sahnalaşdyrylan oýunlar, sergiler hem-de bäsleşikler, Çagalary goramagyň halkara güni

  27.05.2018 ý. | 167
Älemjahan