Täzelik
12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

18.08.2019 ý.

 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Resmi habarlar

  «Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň karary esasynda Türkmenistanyň Prokuraturasy edaralarynda düý

  12.03.2019 ý. | 143
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Resmi habar

  Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň häkiminiň orunbasary Hajygeldi Baýramdurdyýewiç Orjykow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň häkimini

  18.08.2018 ý. | 161
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Resmi habar

  “Türk­me­nis­ta­nyň pro­ku­ra­tu­ra­sy ha­kyn­da­ky” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­nyň 16-njy mad­da­sy­na la­ýyk­lyk­da, Türkme­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, Tür

  17.08.2018 ý. | 151
 • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
  Resmi habar

  Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Ka­ra­ry bi­len, Yl­ýas Ak­mu­ham­me­do­wiç Ga­ýy­pow Türk­me­nis­ta­nyň Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­syn­da­ky (Ma­şat ş

  29.07.2018 ý. | 195
Älemjahan