Täzelik
  • Türkmenistanda söwda ulgamy sanly görnüşe geçýär

    «Agzybirlik tilsimaty» kärhanasy tarapyndan şu günler Aşgabat şäheriniň çäklerinde döwlet söwda ulgamy sanlaşdyrylýar. Has takygy, paýtagtymyzdaky Söwda we daşary ykdysady aragatnaş

    11.09.2019 ý. | 38
  • Awazada geçirilen birža söwdalarynda 335 millio

    Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde göçme söwdasyny gurady. Onda ýurdumyzda öndürilýän nebit we nebit önümleriniň, dokma önümle

    16.08.2019 ý. | 51
Älemjahan