Täzelik
BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar

BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar

02.09.2019 ý.

 • BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar
  Türkmenistanda söwda ulgamy sanly görnüşe geçýär

  «Agzybirlik tilsimaty» kärhanasy tarapyndan şu günler Aşgabat şäheriniň çäklerinde döwlet söwda ulgamy sanlaşdyrylýar. Has takygy, paýtagtymyzdaky Söwda we daşary ykdysady aragatnaş

  11.09.2019 ý. | 16
 • BAE-de Türkmenistanyň baş konsullygy açylar
  Awazada geçirilen birža söwdalarynda 335 millio

  Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde göçme söwdasyny gurady. Onda ýurdumyzda öndürilýän nebit we nebit önümleriniň, dokma önümle

  16.08.2019 ý. | 26
Älemjahan