Täzelik
«Altyn asyr» mobil ulgamy müşderilerine täze

«Altyn asyr» mobil ulgamy müşderilerine täze

27.12.2019

 • «Altyn asyr» mobil ulgamy müşderilerine täze
  Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmen bedewiniň

  Türkmen bedewleriniň dünýädäki şan-şöhratyny has-da artdyrmak üçin giň mümkinçilikleri döretmek, ýurdumyzda atçylygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, şeýle hem Türkmeni

  29.04.2018 | 200
 • «Altyn asyr» mobil ulgamy müşderilerine täze
  Türkmenistanda BWU-nyň weteranlaryna we tylda ga

  1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň söweşlerde görkezen deňsiz-taýsyz gahrymançylygyny hem-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken ak saçly enelerimiziň nusg

  29.04.2018 | 213