Täzelik
12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi

18.08.2019 ý.

  • 12 müň 242 ýaşlar ýokary okuw mekdeplerine kabul edildi
    Siwas şäherinde türkmen filmi görkezildi

    Düýn, Türkmenistanyň Türkiýedäki Medeniýet günleriniň çäginde Siwas şäherinde ýerleşýän Kongres binasynda türkmen filmi görkezildi. Kino muşdaklarynyň onlarçasy bu taryhy binada

    11.07.2019 ý. | 22
Älemjahan