Güýmenje
Şükür Bagşy- Dutar (enstrumantal)
Aranyzda çilim çekip taşlan barmy?
men bar yalyla
Garaz barden ertir(.com) chykjak dalda
Her taze parlap bashlayan futbolchyny novyy messi diyip diyip sondurishleri yaly, barigem ertir diyip diyip guratdylar :)
@Jepax, adminlar yitdi shondanmyka diyyan
Name zatlara gozuni ayyrman seredip bolyar diyyadiler: yyldyzlara, yanyp duran oda falan... birem shu stiralny mashynyn barabananyn nadip öl tursugini pyrlayshyna da
Gulkili pikir diyip yazypsyn we dogurdanam gulkunç )))
uly aralyga ylgap lezzet almak name diysenizem bashgacha #hawa
5-6 km ylgayanam welin bet bolya, barlap gorun ynanmasanyz , indi nesip bolsa marafona ylgap gormekchi))
Heniz öýkenimden ýadamok, 2000 metr ýeňil ylgaw zordan geçipdim :)
5-6km ylgasam bugaryp asmana ucarn
Golova bolit ochen #ustala
Sok yablochnyy+wiski=?
@pikirchi, 1njidana otkaz edemok, wiskinam indiki stressda belki
Soyguni goyalyn,name vpn ulanyanyz
Ulanamok
Aýtjak däl
Söýmegi başarýan kalp kämildir #theteacher'sword
Sapar Atayeviçiñ bir sozi bardy. Yadyma dushende yazaryn
nadip soyulya?
Oo duwurtuklerin efendisi :)
Söymegi diñe garşy jynslaryñ bir birine bolan duygusy dp çäklendirmelidaldiginem unutmalydal
Полина Гагарина - Кукушка #music
Tear - Richard Wagner #song
Kukuska dinlapdim we haladym.
Sowgat 1000+ sowgat 2000 gechmek uchin nache manat alyar? #sorak
Gysga wagtyn ichinde horlanyp gorenler barmy salam
tersini basharyanlar bar shun
birem name undir "taze tanyshlyk" gursun diyesim geldi
Men bar, stresden 1 aý gowrak wagtda 13 kg horlanypdym, 3 ýylda 10 kg zordan semredim indi
Ýalta bolsaň horlanmak kyna
Gyz bolsang 15 minutda yarym kile horlanyp bolyar - sachyny syraymaly
Gürrüňdeş bolalyň-da. Islän soragyňyzy beriň!
Seniň hobbiň näme?
@Graff adamlaryň psihologiýasy :) a seňki?
+ aýdym aýtmagam bar
Oho, Siz psihologmy? kitaplar, kompýuter, internet
@Graff ne sowsem. Chut chut
Älemjahan