Güýmenje
Adamlar salam
menem yazara zat tapmadyk wagtym salam berip gideyin aram aram
Kellämde däli soraglar #amk
jogabyny gözle agam
Мне даже дождь - хуй потушит мой горящий факел! #miyagi
Tyy, d kto ty takoy?! Esli ty reshil chto ty Bog, to ty prosto boyfriend
Yagyshdan yadaryn oydemokdymay
Хуй потушит твой факел, точно
Muny diman gecip bilmedim mena
biz ne yapabiliriz? (orsça yazasym gelyar welin arman bilemok)
oz ozuni erbet yagdayda yigrenmek #bydyshk
00:00 ●━━━━━━─────── 16:16
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
Aynen lan
Kim oldugun hakkinda hicbir fikrim yok ama gordugum kadariyla turkiyece bas baya anliyon @Ogultac,
Yene dusunmedim :))) ketjelige ketcelik :)))
@Ogultac, dushunman anyrsyna gecip yene yzyna gelensinlay
Onki nikin namedi? @Ogultac,
Bazilarin birinji harpy ogultac diyyanmi :D
@Ogultac, muña çümýä öýtýän
Yoklay bashga bir wank :D @Jepax,
Berkararda bu gun name kinolar gityarka?
vk girip bilemok vpn ishlanok
Vooshebnyy park jun, dambo, kladbishe domashnyh jivotnyh, hellboy
Bu gun gaty kan owadan gyz gordum, gowlugyn alamatyka bu?
Owaadan bp gorunyan bolaymasynla)
Asyk bolyp galaysan sol in ervedi
Henizem gyz tapmadygyn bildiryar :)
ýigrenç bilen iýmitlenmeli etmesin "Allajan" diýip dileg edýän barmyka?
Ýa tersine adamlar şondan ýol tapmagyň arzuwyndamyka?
Biriniň geýen gülgüne köýnegi üçin kelläňiz agyrýan bolsa "men näme üçin ýaşaýan?" diýip soranokmyka adam?
Ekşide gordumay, bir dayza tapanyny geyipdir milletem modadan gerizekaliliktan bahsedip ustunden gulyaler.
"Köňli körlükden gora" diýýän köplenç.
Selam =))
Selam hercai
Turke islemage gidenleri yzyna alyp gaytmaly, getirip jay masyn is bermeli diyip taze karar cykdy bugun ))
Gulluga gitmejek bolup okuwyny uzatyanlaram getirip voyenni biledini bermeli diydi
@rosso, hercai name diymek ))
Vallahi bilmiyorum :D
Oo prikol Ogultäç, instagramda Lb sögünip fenomen bolanyň ýoly üstünlikli gidýämi?
@rosso, manysyny okap ikuc gezek gaytalasan kellande galya diya Prof.Dr. Basgan :))
@Bashkan, Instagramda fenomen bolmagyn yollary diyip yutubyr kardeslerinden soraymasan :))
@Ogultac, AlemJahandaky fenomen senden soraýanda menem
salam. Ogultaç atly klasdaşym bardy. Şo yadyma düşdi.
kstati, owrenenson gelip "guymenje de" birkuc gezek gaytala, yatdan cykmasyn ))
Samsyk ekeninay hormatly agza :D
@Bashkan, walla ("##gozunden yurek cykyp duran smaylik"##) tolgundym
@dodaksyz_cekimli, Salam ayt klasdasyna :)) Ogultac'ler guramasyny acjak elim ginese :))
"Trollaram tolgunar" diýýäňdä garaz
:D :D Bet trollaýañaý druk. (Minionlaryñky ýaly gülýän şu mahal)
Ýörite çagyrdylar öýtýän seni. Bu hereketleñ bilenä köpleñ guýrugyndan gatyrak basarsyñ sen.
@Aristokrat, niyetim-a hickime basmak, gownune degmek dal :))
@Aristokrat, seňem şol bir sözüňaý :-D biriniň ejesine sögseňem guýruk basandyryn öýtýäň :-D :-D muň meselesi başga, täze nik açanyna görä öz asly nikinde ýatyryp aýlanan, adam ýerine goýulmak üçin täze nik açýar bebeler
@Bashkan, adamin lugati o kadar sozden ibaret zaten. Okajagymy okap anyrsyna yetdim diyyan adamdan nama garashyan
Sen entägem çyñsap ýörmüñ ballim @rosso,
@Ogultac, turke ishe gidyanlerden ozuni ustun saydygyn bolanokmy, olary kemsitdigin, oz yagdayyn olankydan gowyrak oydyan
@rosso, neri gelineje señ nigiñi gorsem milan cluby yada disya. Hasam gattuso. Oyuncykada hazir trenerkada (pahyr bolsuna nebsim agyrya) g*tuni yyrtjak bolya. Name etsede halki etyaler.
@Ogultac, name ucin imenno Turk? Edil ruslar bn deneshdirsen Russiada hem bardyr shoncha Turkmen. Talyp bolup yoren, ishlap yoren, gachyp yoren, kocede rusca gurlap ozune ustunmikam oydup yoren. Ya turklen biri shahsyyetine tasir etdimi?
Bravo, rossoneri sozunin Milan klubyny yadyna salmagy ucin hem biraz akyl gerek. Gattuso barada aytsam, trenerligini halamok Emma oyunchy wagty dünýä chempiony boldy, LC chempiony boldy, hiczadam diymage hakymyz yok. @Aristokrat,
@rosso, hehe gatusa bolmadyk bolsada alyadylar ony. Hazirki Olive Giroud yaly framsiyada gol salman ya uytgesik pozisiyasyna gora zat etman champion bolan :D Aristokratlar kime diyilyannem google dayyndan sora. Futbolda kime diyilya basga nm manysy bar
dost, chyndanam dost diyyan, dinle, dushunjek bol. Dushunjan dar senin. Ginrak pikir et biraz. Sen diyishin yaly Gattuso bolmadyk bolsada utyan bolsa onda name ucin Marcelo Lippi bn Ancelotti 11de oynadyar muny? Sen gaty akylly oydyan, Lippi bn Ancelottin chempionlygynda uly rol oynan oyuncha "bolmadyk bolsada utyardy" diyyan. Bu sen dushunjan pesdigini gorkezyar. Lippi bn Ancelotti sho pozisiyada Gattusodan gowusy yoklugy ucin shony sayladylar. Chempion boldular. Mana detskiy gurrunlerini etme @Aristokrat,
onda nm un ancelotti bn lippi hazir LC bolanok. Gecen tomus transfer baryny eden guardiola (guycli trener ady alan) LC-da gecen tomus huc transfer etmedik Tottenhamdan gan siydiler. bu yerde esasy bagt cuwmek. Ya inni o trenerler akyly uytgedimika. Heh sen milanyn hemme politikaayny bilyan yaly gurleyanay. clubda islana dalsin sen @rosso,
@myhman, 2 yyl islap, deport bolup yza gelende aeroportdaky servanta "men turkmence bilmiyorun" diyip duran adamlardan ozumi ustun goryan hawa )) Turkmenin adyny gara cykaryp, Turkmen diysen "neme" goz onune getirilen millet bolmakdanam utanyan.
@Ogultac, basga yurda gidip ishlemek olar yaly zada sebap dal, onsonam turkmenchilikden onde duryan zat bar - adamchylyk
Ozuni ustun gormegem erbet zat dal kstati, gowy zat gayta. Ozune ynamly yaslar gerek Watana :))))
.
Shuny indirip meil ugradyp bersenizlan
@Bashkan, bu çagañ vpn-i ýok şonuň üçinem şu ýerlerden danna isleýär. Billirenokmy daşyndan. Señ hödürlän 2 ssylkaňam ajaýyp tkm-da VPN BILEN IŞLEÝÄR
@Bashkan mende vpn ýoga.
Google işleýämi?
"Adam toprakdan çüflenip ýaradylan bolsa onda näme üçin häzirki toprak adam bolanok?"
Demi? Niye lan?
@rosso, "häzirki maýmynlar näme üçin adam bolanok?" diýen "soraga" jogap tapmaly ilki
Tapsan manada aydayda
Bilmedim. Özüň aýdaý? Gyzykly sorag. (Ashaky jogaplandaky maymyn bn adam barada yazanynam jogabyny aytsan. Gyzykly bolardy)
@Mad_dream, çynyň bilen soraýaňmy?
Bir öýjükli beýnileriň berip biljek, hat-da o kiçijik beýnilerine geljek sorag bile däl.
Beýnilileriň*. Hem men şu wagt arada galdym, öňler "hakykatdanam häzirki maýmynlar adama öwrülenok?" dp soraýadym, indi näme üçin häzirki toprak adama öwrülenok. Belkem Adam ata jennetdäki toprakdan ýasalanlygy üçindir. Olar jennetden Ýere soň geldilerä.
Ýet şary nädip döredi? Aýy ýyldyzlary kim döretdi? Planetalar öz-özünden emele geldimi? Bir zadyň döremeginiň sebäbi bardyra, ýok ýerden dörän däldirä? Özümiň bir öýjükli bakteriýadan emele gelenime ynanamok, maýmynlaryň nesili biz diýesim gelenok. Woobraženiýe diýip birzat bar, Çarlz Darwiniňem woobraženiýasy gaty çuň bolandyr belki, gaty wooboažat edipdir ki özüne maýmynyň nesili diýip ýogalypdyr pahyr.
@Schastye, seňem soragyň ýokarky soraga meňzeş, aşagynda bilim maglumaty ýok
@Bashkan onda bir Ussadyň barlygy mälim şeýlemi?
schistye bet jogap berdi. ine subutnama. seyle gidisine gitse adam bolar :D
Älemjahan