Güýmenje
Damla -Gelincik #music
Känbir diline düşünmesemde haladym
arada kellama "Ufuk Çalışkan - Unutmak İstiyorum" aydymy takıldı, dinledikçe has haladym
Eje-kaka yaly gowulyk yok adamlar
Bile chay ichip oturylan agshamyn beryan huzury butin dunya degyar
Bolmaýanlara “mende bar” diýmekmi
@Tagtabit, barlara gadryny bil diymek
@Tagtabit, seredishine bagly goryanin
ola şeyle
Soragjyk
Çagalar üçinmikä
@Jepax, gurbagalar un
Ördöklör üçin?
Kanye westem prezident boljak diyyar mahribanlar
:D shu gun eshiden in gowy habarym :D
@Molniya13, trumpmy kanye bilmedim first ladylerde yone trumpyñ ayaly bir iki dereje yokarda
Uytgesik yer şu amerika, önraķ adult actresslerden biri hem kanditatlygyny goyup yordi, geçen saylawlarda hillary has kop ses aldy yone kabir duzgunlere gora yene trump saylandy
Yone sondada henizem green carda her ýyl tabsyryp yoris :D
Goranmak ministri işden çykyar 2 ay soñ kitap çykaryar kitapda diñe trumpy yamanlayar, :D
Green card barada menem eşitdim, pul berýälermi oňa
Ay yo Kardashyan bet))
Gechmish olsun
@Justinnaus, "Üýtgeşik" däl, demokratiýa.
dish agyrydan ölen yok soramaga gelen yok(((
Süýji iýip dişini agyrdan kişiniň, ajy bilen dişini bejerdişinde many köp. #diyyä
Kop iysen alpen gold, Bolar sen dishlen gold. Diyip eshtmanmidin))
@PikNIK, iymanim un agyrya(( alpen golda azarlaya dishlem((
@MucizeM, ona agyranokdylai. ozumdenem gerek. yany hoz dovaydimda yuka gabyk ekeni dp))
Saglykmy? Ýöööne gynanypböñ @Baheyr,
@Zehra, yagdaylaryna gynanjymy bildiryan
Beÿtmedâ, dish agyry erbedâ, özem agsham bashlaÿa:(
Gechmish olsun
Derman içhip görâÿ, gechdigi bolsun
@Winston näme diýip sögünip pozan bolsaň özüňe barsyn :D
Aydyp bilersin instagramyny diydim follow edeyin
Schastye_Myurrey @Winston,
Kinoda bir mashyn bir adamyny kakya, shonada aglayan bolupdyrn
Duygusallyk gursun
@Baheyr, suratdaky ozunmi?
@Baheyr, gaty betnyshan, gorer yaly dal ekenin.
Bu gün bir çagañ diýen zadyna aglaman ýylgyrdym, gözümiñ owasy ýaşdan dolsa-da (mert bolan bolýan).
@Zehra, ajy yylgyrysh:)
@Baheyr, gaty semiz.
@Baheyr, uns verme olan diyyanine govja ponchik ponchik
Sonky yurekler yuka materialdan oydyan
@PikNIK, soyushella don yurek
Aktiwleshin! Hem hayysh hem talap
Yene gowy goryan musurlamdan biri))
Towereginde adam kan, ichini dokmage adam yok wagty suratlar bn gepleshenini gowy goryar men yalylar
Fason chekip onarman gechdimay yone. Bira hakyky adamyn gozuni etmek kyn, birem fason. Anime chekenin gowydy
Shahzoda chicco gelsin)
@Molniya13, hufozhnik bolmaly ekenina sen dagy))
alanın mı bu?
@Molniya13, Näme üçindir adamynyň gözüni çekmegi gowy görýän. Duşevny taýdan agyr düşýä. Sebäbi adamyň gözi - kalbynyň aýnasy diýýälermi)
@Molniya13, Animeni gowy çekýän ekeniň. A seniň öz çikkoň ýokmy, ýagny öz gahrymanjygyň?)
@Molniya13, ay malades. Men bara gurleshmage wiii muny
Gowy güýmenje daşyndan birhili rahatlandyrýan ýaly
Musurmyzam bolmandyr
Şularyň hersine a:t, häsiýet berip, biri-birleri bilen gürleşdirseň, ine saňa animeli kitapjyk))
@Nefertiti, men gahrymanjygym yok :(
@Molniya13, emek vermissin musr deme nadip musr diyip bilyan . Bosh wagtym menem cheken bolyan arada bir pishijek cyzdym joram portret edipdir komnatyna)
Salamaleykum
Waleykumessalam
Şükür. Siz?
Nàm üçin gowy dál?
@MucizeM, mes bolyas ya pes bolyas bir zada bolya
Mes bolyansyn
Borda hichle
@Nefertiti, men in gowy goryan shahsyyetlemin biridi. Restoran achyp adyna nefertiti dakasym gelyadi. Name un salon dalde, restoran onam bilemok
Žadi-de (Klon kinoda) bir klubyň hem ady (Zeýniň kluby).
Çyndanam aslynda gözellik salonyna gelşäýjek ýaly welin, menem restoranyňa gelişdirdim.
@Nefertiti, hawa onam bilyan)) meni has gyzyklandyranam sho serialdy chaga wagtlam)) statuya chekmeli diylende derrewjik Nefertitini chyzypdym menem