Güýmenje
Bir soz dilime yelmeshse ayyrmak kyn
Tapyp berjek diyyan yeke dal ekena:D
Tapyp berjek diyyan yeke dal ekena:D
Agzalar gowydyra ýagdaýjyklaryňyz?


Sizem alada maňa))
sen bolmasan naderdik
Sen name lukmanmy
sen name mollagaran palchygymy
@Dipsomaniac, like duwmesi hokman gerek @admin :D
Gowlashyanmy ozun @Tarcetti,
Sag bol aladaň üçin
On tanayan oglan gyzlar toy edipdir
uzak wagtdan son gorsen eyyam durmusha gadam basypdyrlar
@Tarcetti, ozumi garry duyamoklay yone sholar eyyam oyli ishikli bolupdyr
ir oylenmek yamanmyka diyan
öz-özüň bilen gürleşýäňmi))
didar gaýyp, nika gaýyp, ölüm gaýyp...
@Zehra, hawa gurlesyan we siz name diyersiniz bu babatda diyip paylasyan
@Zehra, didar gayyp name diyildigi bolya
Bir tarapdan erbedem dal ir durmuş gurmak
ir durmus gurany hichle yone on uzakdan geplesilyadida
Name diyyan kim bilyar iq peslik edyar, garaz shu dunyade menden galany oylenyar
@pikirchi senem nesipli gunun bardyr
Gije 1de adam yatyar
Meselem ertirem habar etsen bolyan bolsa ertir jan etsen has gowy
Aytmasanay oglun s chagalary gije bolgusyz zatlar uchin jan etyaler onler esgerler sheyledi
4 sagatlap kameram omune gecip yylgyryp oturyar
kabir samsklar bu adama seytanyn ogly, baska plenataly diyanem barow
4 sagatlyk wideodam 300 e golayyny cekip youtube goyupdyr
200munden gecen prosmorty bolupdyr we sonunda netijesini yetipdir
Olmesen herhili zat gorup boljak ekeni
Psihologiyamy durylamak ucin nahili kitap okamaly ya da nahili kino gormeli ya da name etmeli ?
psihologiyany nahili durulayan? shuny dushundirip bilsen komek etmage synansharyn
@rosso, koplenc isde stresli bolyan, yenil dal is, irdenden agsama cenli is, nadip dync alyp bolar ya da kellani nadip dync aldyrmaly, bos gunumem yok
psihikany durulamak barada birnace maslahatlar berip bilerin. mugt dal elbetde
Ýewropalylaň kurort, gezelenç endigini edinmeli
ish yerinde kamahallar bir salym durup 'men dogrudanam gereginden artyk stres edyarmikam' diyip ozunden sorap gowshap bilersin
Pablo Escobaryn puly:
Pablo pullaryny yygnamak ucin ayda 2 500 dollarlyk rezin satyn alyan eken.
Yyllyk girdeyjisi 30 mlrd dollara yeten wagty bolupdyr.
Pullaryny saklar yaly yer tapmadygy ucin yere gomupdir ya-da her hili bosh yerlerde saklapdyr. Shon ucinem yyllyk 10%-ini ya sycanlar iyipdir ya cyg cekip pul durkuny yitiripdir.
Janyn sag bolmasa pulun boldy name bolmady name, ilki bilen jan saglyk dilalin, galan zadam geliberer yzy bilen
Yylanmak uchun 10milyon dolar yakan adammy
"Narcos" diyip Netflix'de serial bar. Gormegi maslahat beryan. Gowy serial
@Alemjahan, hawa, bir gijede yylanmak ucin 20mlna yakyn pul yakdy diyip aydyar ogly
Näme pikir edyäñ ?
Men 2499 njy bolupduryn, 3000 nji bolmak ucin yenede tazeden gelayermikam ?
taze yyldan son gelayD
@Alemjahan, wagtlayynça systema işlanok diyse bolany :)
Barış Manço- Domates Biber Patlıcan
barış manço öz yurdunyn kulturasyny aydymlarynda köp ele alyar. munda hem seyyar satıcılık iyi ele alınmış
Okuw diyip 5 yyl bashga shahere gidip, yolum gozzedip garashdyranyma okunyan. Ar diyip yurtdan chykyp giden bolsam ozumi asardym belki. In azyndan 5 ay yanynda boldum
Negativ energiyam un bagyshlap bilersiniz
Bar zatlarynyn gadryny yitiren son bilyar adam.
Gowulykmy Maya, kime name boldy?
"Durmuş" da
Wahey gaty gynandym, iman baylygyny bersin. Gaty kyndyr kabullenmek, durmushyn ajysam bar suyjusem bar diylenida, Hudayjan yzyndakylara ginlik bersin.
Yzy yarasyn Alla kuwwat bersin ... wagt her derdiñ dermany wagt gechdigiche adam owrenshyar
Bana bir masal anlat baba
Ichinde tum oyunlarim
Anlatirken tut elimi, uykuya dagilip gitsem bile, bırakıp gitme :(
10 yashymdakam kakam ayryldy. Dunya bitti men un diydim. Bir yyl son ejem gitdi. Asyl dunyam shonda dunderilen eken diyyadi
Adamyn durmushynda gosha ganaty bolyar. Ejesi kakasy. Ganatymyn biri gyryldy
Bolmandyr, yzy ýarasyn. Alladan gelýän zatda bu.
Wah men sana yanyarkamam bashga yerlerde ushap yorsun #gen
@Dipsomaniac, haha hany like goyar yaly duwme yokmay @admin