Güýmenje
O kadar kendini aramazdan beklemek iyi o zanan guvenen insan baksana bana oglum gidetecekson sadeje 99 lira #hemmebilyan turksozlerim
''Sogunme'' diyyadinmi?:D
buroyo kadar gellikten sonra mutluluğun cahillikde olduğunu anlamanın huzursuzlygy
@baheyr doss sen ucin
velhasıl, insan toplumu oldum olalı böyle, ve böyle olmaya devam edecek. "cahillerden olmayın, cahil toplumdan da olmayın, hatta uzak durun"
nasrettin hoca yene olayı yorumlamış ve gözden çıkarmamış: eşegi, agtygy özi bn bolan hejayasynda
Kendimizi nasil geliştirebilir iz hcm, kabir adamlar garyp dogya we bu olan suclary dal we garyp ortam geregi oyle ulalyalar. Su wagtky kocadeki ickili oglanlar nirede ýalňyşlyk etdiler. Gel biraz kelle agyrdaly @Baheyr,
yau gşt hcm :D @Yasyl,
hepside gebersin umrumda bile olmaz
:D yakistimi simdi bu @Baheyr,
valla insanlar gebermeyi hak eden bir yaratık/mahluk özelliklede tmnin bencil yöneticileri, o yüzden zerre kadar umrumda olmaz
Senem türksüpükmi? @Baheyr,
yaşyl drug seni byr adama menzetdiler wölü, dowrumu
shugun hemme kesellerin we dertlerin gozgalyan guni yglan etyan
vatana, millete hayirli ugurlu olsun
Sag amanja gecewersin onda :)
Alyp çykalyñ hep beraber
@Montyoskyo, aydanyn gelsin :)
My attitude toward you doesn't define who I am.
It defines who you are.
Yasyl profil picture killing man :D
Yumurtgada bolmady Yashyl :D
Insanlarin fikirlerine göre degisseydim hür olamazdım :) @frambuaz,
hür olsan bile yaranamazdın @Yasyl,
Ay dost mana dine sen dusunyanlay @Baheyr,
vasiliy sonky suratyndaky oran müthiş @Yasyl,
lanet bencilleriz
bencillikden geberecek kadar bencilsiniz beyinsiz ahmaklar
kendinize karşı bile bencilsiniz, aciz bir toprak hammedisinden öte bişeyde değilsiniz
Imagine Dragons - Natural
şulara eşlik edip aydym aydaysandagy kellandaki bar zat uçup gidayjege menzeya
cause you're Natural
betinden aydym
Imagine dragons believer whatever it takes fav ones
Ha bir gurchuk diysanim #gurchuk
Yashyl gurchuk
Ichini humledip yoren gurchuk diysanim
Anlık
Toplumda insanın yazgısı üzerinde iradenin, azmin, iyi niyetin, TERBIYE EDILMIŞ HISSIYATIN etkisiz olmadığına da şiddetle inananlardaniz.
Sefillerin opera kinosy bardy. Hugh Jackman in oynadigi mutlaka izleyin.
Dua Lipa - be the one. Nostalgia diyen bolaly
Lekar Sezaryn ýeketak dosty eken not just dosty hem dine shona ynanyan eken ... hatta yaramasa şon elinden bolmasa basgalan beren dermanyny icenok eken , gunlerde bir gun Sezar yaramandyr we dammit Sezara hat (mail :D) gelyar icinde de seni in yakynyn, Lekaryn seni oldurmek isleyar zaherlap , serasap bol diyip yazylgy ... pursat sol pursatmyş Lekar dayam anyrdan dermanlaryn alyp gelyarmiş .
Sezaram elindaki haty Lekara beryarda , Lekar okap bolyanca òn getiren ahli dermanlaryn icyar .... Lekaram sizin Aly Hezretleriniz name ucin icdiniz , look hatda yazylypdyra icman diyipdirler, diyyar...
Sezaram Lekara dönup DOSTUMDAN ŞÜBHE DUYYANÇAM I WOULD RATHER DIE diyipdir ...
Garry mama bolamda agtymlaryma aydyp berjek kop storylam barda :D barde paylasmayyn
Myny men Brütüs diýip bilýädim, Lekar "tebip" diýmekmikä diýýän hemem
@Bashkan, yeah hatta sezaryn in sonky sozu "Et tu brutus ?" Senemmi Brutus diymek arkasynsan pycaklayar ...
Bu dunyade Sezar bolsanam Brutus gelip arkandan pycaklajak bolsa bize nameler etmezler diydide Frambuaz kellesini eline aldyda musora zyndy :D
:Sendemi brutus" sozi oralardan gelior imiş demek
@Montyoskyo, yeah gynancly story ...
Älemjahan