Güýmenje
:D
Salamalek!!! Ertiriňiz haýyrly bolsun! Günüňiz şatlyk-şowhuna baý bolsun! Janyňyz sag, başyňyz dik, maksat edinen işleriňiz ugruna bolsun!!!
@Gülharman, sps seninkam
senmi shol gelnejan nemesi