Güýmenje
Hareketlerimden anlayamazlarsa kelimelerimden fayda yok...
Hereketleññem kelimeleñ yaly turkche bolso nadip anlasynlar shast
name diyyan shast?
Kopýa edip gülgül transleýda goýaýmaly :D @EvilGeniOus,
Ýo ýo hiç zat däliň diline enesi düşüner @charymuradovna,
kelime daha etkili olblr
Kelimeler unutulya in kop @Garamaňlaý,